Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 25/2019

ze dne 12. 8. 2019

o omezení plavebního provozu a ukončení proplavování přes VD Kořensko

platnost ukončena dne 1. 1. 2020

Státní plavební správa na základě oznámení správce toku dne 30. 7. 2019 upozornila, že hladina na nádrži VD Orlík byla podkročena pod kótu 347,60 m n. m. a v úseku ř. km 200,40 (Kořensko) až ř. km 182,66 (Podolsko) již nejsou garantovány ponory plavidel 1,3 m.

Z důvodu dalšího poklesu hladiny vodního díla Orlík pod kótu 347,00 m n. m. a s ohledem na předpokládaný vývoj budou dne 14. 8. 2019 odstraněny plovoucí signální znaky v úseku vodní cesty ř. km 193,00 (Rejsíkov) – 200,40 (Kořensko).

Trvalá obsluha plavební komory Kořensko bude ukončena dne 18. 8. 2019 v 17:00 hodin.

V případě opětovného vzestupu hladiny vodního díla Orlík nad kótu 347,60 m n. m. bude opět plavební dráha vytyčena a provoz plavební komory obnoven.

Současně se ruší Informace č. 24/2019 o omezení plavebního provozu a proplavování přes VD Kořensko ze dne 30. 7. 2019.

Platí do: odvolání

(č. j. 7076/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět