Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 25/2019

zde dne 12. 8. 2019

o omezení plavebního provozu a ukončení proplavování přes VD Kořensko

Státní plavební správa na základě oznámení správce toku dne 30. 7. 2019 upozornila, že hladina na nádrži VD Orlík byla podkročena pod kótu 347,60 m n. m. a v úseku ř. km 200,40 (Kořensko) až ř. km 182,66 (Podolsko) již nejsou garantovány ponory plavidel 1,3 m.

Z důvodu dalšího poklesu hladiny vodního díla Orlík pod kótu 347,00 m n. m. a s ohledem na předpokládaný vývoj budou dne 14. 8. 2019 odstraněny plovoucí signální znaky v úseku vodní cesty ř. km 193,00 (Rejsíkov) – 200,40 (Kořensko).

Trvalá obsluha plavební komory Kořensko bude ukončena dne 18. 8. 2019 v 17:00 hodin.

V případě opětovného vzestupu hladiny vodního díla Orlík nad kótu 347,60 m n. m. bude opět plavební dráha vytyčena a provoz plavební komory obnoven.

Současně se ruší Informace č. 24/2019 o omezení plavebního provozu a proplavování přes VD Kořensko ze dne 30. 7. 2019.

Platí do: odvolání

(č. j. 7076/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět