Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 26/2019

zde dne 16. 8. 2019

o obnovení provozu plavebního kanálu Vraňany - Hořín

platnost ukončena dne 30. 8. 2019

Státní plavební správa informuje o opětovném napuštění a obnovení provozu plavebního kanálu Vraňany – Hořín ke dni 16. 8. 2019.

Další podrobnosti o provozu plavebních komor Hořín a zastavení provozu plavebního kanálu Vraňany – Hořín v roce 2020 naleznete v Opatření obecné povahy Státní plavební správy č. 4/2019.

Současně se ruší Informace č. 16/2019 o náhradním převozu lodí v době uzavření plavebního kanálu Vraňany – Hořín ze dne 4. 7. 2019.

Platí do: 30. 08. 2019

(č. j. 7175/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět