Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 27/2019

zde dne 21. 8. 2019

o poklesu hladiny na nádrži VD Hracholusky a aktuálním garantování parametrů plavební dráhy

Státní plavební správa upozorňuje na následující provozní omezení:

Správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, oznámil, že došlo dne 19.08.2019 k poklesu hladiny vody na nádrži VD Hracholusky pod kótu 351,10 m n. m.

V souladu s Informací Státní plavební správy č. 15/2015 ze dne 19.05.2015 lze při současných podmínkách garantovat parametry plavební dráhy (plavební hloubku) 120 cm již pouze v úseku ř. km 22,84 až ř. km 32,00.

Touto informací se ruší informace č. 19/2019.

Platí do: odvolání

(čj. 7334/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět