Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 28/2019

zde dne 22. 8. 2019

o provozu lodního výtahu na vodním díle Orlík

zrušeno dne 29. 8. 2019
Informací Státní plavební správy č. 31/2019

Vzhledem k hydrologickým podmínkám (dlouhodobě nízkému přítoku do nádrže) a aktuální provozní situaci na vodním díle Orlík lze předpokládat, že hladina na nádrži VD Orlík poklesne pod kótu 345,60 m n. m. ve dnech 29.–30. srpna 2019. Při poklesu hladiny pod tuto úroveň již nebude možné z bezpečnostních a provozních důvodů přepravovat plavidla lodním výtahem na hrázi tohoto vodního díla.

V případě opětovného vzestupu hladiny vodního díla Orlík nad kótu 345,60 m n. m. bude lodní výtah opět uveden do provozu.

Platí do: odvolání

(čj. 7400/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět