Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 29/2019

zde dne 23. 8. 2019

o možném vydání opatření obecné povahy z důvodu nemožnosti zajištění plavebních podmínek a omezení plavby na řece Moravě včetně průplavu Otrokovice - Rohatec

Státní plavební správa na základě žádosti správce vodní cesty upozorňuje na možnost vydání opatření obecné povahy k zajištění bezpečnosti plavebního provozu z důvodu nemožnosti zajištění plavebních podmínek, tedy případného omezení plavby na řece Moravě včetně průplavu Otrokovice – Rohatec pro případ kritického nedostatku vody na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec s ohledem na Manipulační řády jednotlivých vodních děl na této vodní cestě.

Při poklesu průtoku pod 5 m3/s na jezu Spytihněv, bude proplavování plavebními komorami prováděno pouze v pevně stanovených časech, při poklesu průtoku pod 4,5 m3/s bude proplavování plavebními komorami zcela zastaveno do doby navýšení průtoku nad tuto hodnotu.

Platí do: odvolání

(č. j. 3163/PR/19)

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět