Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 30/2019

zde dne 29. 8. 2019

o omezení plavebního provozu na vodní cestě Vltava v oblasti Karlova mostu

platnost ukončena dne 30. 10. 2019

Státní plavební správa oznamuje, že ve dnech od 10. září 2019 do 30. října 2019 na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 52,90 až ř. km 53,20 (Karlův most), bude upraven plavební provoz, kdy bude plavba zakázána pod druhým obloukem Karlova mostu (počítáno směrem od levého břehu) z důvodu probíhajících prací na opravě ledolamů před pilíři Karlova mostu. Vzhledem k uvedenému je nutné dbát zvýšené opatrnosti při proplouvání daným úsekem s ohledem na změny plavebního značení a probíhající práce.

Platí do: 30.10.2019

(čj. 7464/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět