Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 31/2019

zde dne 29. 8. 2019

o ukončení provozu lodního výtahu na VD Orlík

Státní plavební správa na základě oznámení správce toku upozorňuje, že vzhledem k hydrologické situaci byla podkročena pod kótu 345,60 m n. m hladina na nádrži VD Orlík. Z tohoto důvodu byl dne 29.08.2019 ukončen provoz lodního výtahu pro malá plavidla s hmotností do 3,5 t.

V případě, že dojde k opětovnému vzestupu hladiny nad kótu 345,60 m n. m, bude zařízení znovu uvedeno do provozu.

Touto informací se ruší informace č. 28/2019.

Platí do: odvolání

(čj. 7601/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět