Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 32/2019

zde dne 4. 9. 2019

o provozu přístaviště Uherské Hradiště

platnost ukončena dne 8. 9. 2019

Státní plavební správa na základě žádosti Klubu kultury města Uherské Hradiště oznamuje, že

dne 7. září 2019 v době od 11:30 hodin do 17:30 hodin

dne 8. září 2019 v době od 11:30 hodin do 16:30 hodin

z důvodu konání akce – „Slovácké slavnosti vína a otevřených památek – muzikantské lodě“, nelze v uvedenou dobu, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu používat přístaviště Uherské Hradiště pro stání plavidel kromě plavidel provozovaných v rámci uvedené akce.

Platí do: 08. 09. 2019

(čj. 3411/PR/19)

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět