Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 33/2019

ze dne 17. 9. 2019

o termínech zkoušek způsobilosti vůdců plavidel, která nejsou malými, k vedení plavidla pomocí radaru pro rok 2019 na pobočce Děčín

platnost ukončena dne 31. 12. 2019

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa, pobočka Děčín, Husitská 1403/8, Děčín VI

Zkoušky pro získání průkazu způsobilosti k vedení plavidla, které není malým plavidlem, pomocí radaru

Místo konání: SPS, pobočka Děčín – zasedací místnost, praktická zkouška na lodi

Termíny:

25. září

30. října

27. listopadu

Zahájení zkoušky je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti pobočky Děčín. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. V případě termínu 25. září nejpozději 2 pracovní dny před termínem zkoušky. Otevření zkoušky je podmíněno minimálním počtem žadatelů 5. Maximální kapacita jednotlivých termínů zkoušek je 15 žadatelů.

Platí do: 31. 12. 2019

(č. j. 901/Ř/19)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět