Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 34/2019

ze dne 29. 11. 2019

o termínech zkoušek způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými, inspektorů určených technických zařízení na plavidlech, osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a k vedení plavidla pomocí radaru pro rok 2020 - aktualizováno k 25. 5. 2020

platnost ukončena dne 31. 12. 2020

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7

Zkoušky způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými a zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Praha – zasedací místnost

Termíny: 27. února  
  26. března zkouška zrušena
  30. dubna  
  4. června  
  1. října  
  19. listopadu  


Zahájení zkoušky na SPS, pobočka Praha je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

 

Zkoušky pro získání průkazu způsobilosti k vedení plavidla, které není malým plavidlem, pomocí radaru

Místo konání: SPS, pobočka Praha – zasedací místnost, praktická zkouška na lodi

Termíny: 23. dubna
  21. května
  18. června
  13. října
  10. listopadu


Zahájení zkoušky je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti pobočky Praha. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Otevření zkoušky je podmíněno minimálním počtem žadatelů 5.

Zkoušky způsobilosti inspektorů určených technických zařízení (UTZ)

Místo konání: SPS, pobočka Praha – zasedací místnost

Termíny: 19. března zkouška zrušena
  21. května  
  25. září  
  10. prosince  


Zahájení zkoušky je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti pobočky Praha. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

 

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

Místo konání školení: DEKRA CZ, a.s., Türkova 1001, Praha 4 – Chodovec

Místo konání zkoušky: SPS, pobočka Praha – zasedací místnost, zahájení v 8:00 hod.

Termíny školení a zkoušek:

Školení ADN (základní kurz, kombinovaný kurz, tanková plavidla N) 
Termín školení Termín zkoušky
1. – 5.3. 6. 3.
7. – 11.6. 12. 6.
13. – 17.9. 18. 9.
22. – 26.11. 27. 11.

 

Školení ADN (nadstavbový kurz – tanková plavidla G) 
Termín školení Termín zkoušky
27. – 28.1. 31. 1.
19. – 20.10. 23. 10.

 

Školení ADN (nadstavbový kurz – tanková plavidla C) 
Termín školení Termín zkoušky
29. – 30.1. 31. 1.
21. – 22.10. 23. 10.

 

Školení bezpečnostních poradců ADN 
Termín školení Termín zkoušky
17. – 21.2. 25. 2.


Začátek zkoušky je v 8:00 hod. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem kurzu. Bližší informace o kurzu získáte na www.dekra-akademie.cz . V rámci vyhlášených termínů lze absolvovat také školení na obnovu již vydaných platných průkazů a to v období jednoho roku před ukončením jejich platnosti.

 

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa, pobočka Děčín, Husitská 1403/8, Děčín VI

Zkoušky způsobilosti vůdců plavidel, která nejsou malými

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Děčín

Zahájení zkoušky: 8:00 hod ve zkouškové místnosti

Maximální kapacita jednotlivých termínů zkoušek je 15 žadatelů.

Termíny: 29. ledna  
  19. února  
  18. března zkouška zrušena
  13. května  
  3. června  
  16. září  
  7. října  
  4. listopadu  
  2. prosince  


Zkoušky způsobilosti členů posádek plavidel, která nejsou malými (lodníků), a zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Děčín

Zahájení zkoušky: 10:00 hod ve zkouškové místnosti

Maximální kapacita jednotlivých termínů zkoušek je 15 žadatelů pro zkoušky lodníků a 10 žadatelů pro zkoušky k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby.

Termíny: 29. ledna  
  19. února  
  18. března zkouška zrušena
  13. května  
  16. září  
  7. října  
  4. listopadu  
  2. prosince  
 

Zkoušky pro získání průkazu způsobilosti k vedení plavidla, které není malým plavidlem, pomocí radaru

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Děčín, praktická zkouška na lodi

Zahájení zkoušky: 8:00 hod ve zkouškové místnosti

Maximální kapacita jednotlivých termínů zkoušek je 15 žadatelů.

Termíny: 29. dubna
  27. května
  24. června
  23. září
  22. října
  25. listopadu
  9. prosince


Otevření zkoušky je podmíněno minimálním počtem žadatelů 5.

 

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN

Místo konání školení:

DGSA Bohemia, s.r.o., budova Českých přístavů, Labská 137/17, Děčín I

Dekra CZ a.s., budova Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, Dělnická 15, Děčín VI

Místo konání zkoušky: SPS, pobočka Děčín – zkušební místnost

Termíny školení a zkoušek:

Školení ADN (základní kurz, kombinovaný kurz, tanková plavidla N)  
Termín školení Termín zkoušky
12. – 16. 1. 17. 1.
9. – 13. 2. 14. 2.
8. – 12. 3. 13. 3.
19. – 23. 4. 24. 4.
17. – 21. 5. 22. 5.
14. – 18. 6. 19. 6.
6. – 10. 9. 11. 9.
11. – 15. 10. 16. 10.
8. – 12. 11. 13. 11.
6. – 10. 12. 11. 12.

 

Školení ADN (nadstavbový kurz – tanková plavidla G) 
Termín školení Termín zkoušky
9. – 10. 3. 13. 3.
12. – 13. 10. 16. 10.

 

Školení ADN (nadstavbový kurz – tanková plavidla C) 
Termín školení Termín zkoušky
11. – 12. 3. 13. 3.
14. – 15. 10. 16. 10.

 

Školení bezpečnostních poradců ADN 
Termín školení Termín zkoušky
7. – 11.9. 14. 9.


Začátek zkoušky je v 8:00 hod. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem kurzu. Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem žadatelů 5. Maximální počet uchazečů na termín je 20 osob. Bližší informace o kurzu získáte na www.dgsa.cz a www.dekra.cz. V rámci vyhlášených termínů lze absolvovat také školení na obnovu již vydaných platných průkazů, a to v období jednoho roku před ukončením jejich platnosti.

 

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, Přerov

Zkoušky způsobilosti vůdců plavidel, která nejsou malými

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Přerov – zasedací místnost

Zahájení zkoušky: 8:00 hod ve zkouškové místnosti

Termíny: 4. února
  16. dubna
  6. října


Zkoušky způsobilosti členů posádek plavidel, která nejsou malými, a zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Přerov – zasedací místnost

Zahájení zkoušky: 9:00 hod ve zkouškové místnosti

Termíny: 23. ledna  
  17. března zkouška zrušena
  19. května  
  16. července  
  26. listopadu  

 

Platí do: 31. 12. 2020

(č. j. 1158/Ř/19)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět