Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 1/2020

ze dne 9. 1. 2020

o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2020

platnost ukončena dne 31. 12. 2020

Podmínky provádění technických prohlídek v době krizové situace byly upraveny Informací SPS č. 20/2020 ze dne 8. 4. 2020. Věnujte jí prosím pozornost! Některé tam uvedené pokyny mohou být v rozporu s ustanoveními uvedenými níže.

Technické prohlídky malých plavidel v roce 2020 budou za dále uvedených podmínek prováděny

  • v sídle Státní plavební správy, Praha 7, Jankovcova 4, areál přístavu Praha – Holešovice v úřední dny, vždy v pondělí a středu v době 08:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.,
  • na služebně SPS v přístavu Hluboká nad Vltavou, ve dnech vyhrazených pro prohlídky v tomto místě a dále
  • v lokalitách podle přiloženého plánu výjezdů.

O provedení technické prohlídky v místě pobočky SPS v úředních hodinách není nutné žádat předem.

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel mimo sídlo pobočky Praha se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému "On line objednávání na technické prohlídky“.

V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky mimo sídlo pobočky Praha přihlásí telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení na konkrétní termín je nezbytné sdělit typ plavidla, vybranou lokalitu a místo, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

On line objednávání na technické prohlídky:

  • Systém umožňuje objednání již evidovaného malého plavidla na provedení technické prohlídky ve vybraných lokalitách, v územní působnosti pobočky Státní plavební správy Praha.
  • Vstupovat do objednávkového systému je možné prostřednictvím webových stránek Státní plavební správy, v záložce "Doklady plavidel" a odkazu "On line objednávání na technické prohlídky".

V případě provedení technické prohlídky plavidla v sídle pobočky Praha je žádost podána na místě a správní poplatek uhrazen v pokladně úřadu.

V případě technických prohlídek mimo sídlo pobočky Praha není nutné podávat žádost předem. Vyplněná žádost může být spolu s uhrazením správního poplatku v kolkových známkách podána technikovi, až při vlastní technické prohlídce.

Pro provedení vlastní technické prohlídky musí žadatel

  • uvést technický stav plavidla do souladu s ustanoveními platné právní úpravy, zejména vyhlášky č. 334/2015 Sb., text vyhlášky a dalších předpisů důležitých pro vnitrozemskou plavbu je uveden na odkazu zde.
  • přistavit kompletně vystrojené a vybavené plavidlo, včetně pohonné jednotky,
  • předložit
    1. vyplněnou žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na odkazu http://plavebniurad.cz/dok-pl/formulare),
    2. vydané lodní osvědčení, (u pravidelné technické prohlídky),
    3. doklady nutné k provedení vstupní technické prohlídky plavidla před zápisem plavidla do plavebního rejstříku viz http://plavebniurad.cz/dok-pl,
    4. platná osvědčení určených technických zařízení elektrických, plynových, tlakových a zvedacích, pokud jsou taková zařízení instalovaná na plavidle. Příslušná osvědčení UTZ vystavují inspektoři uvedení v seznamu zveřejněném Státní plavební správou, viz. http://plavebniurad.cz/dok-os/inspektor-utz/seznam-inspektoru-utz.
  • uhradit správní poplatek – výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky č. 38 a č. 39. Úhrada správního poplatku je možná bezhotovostně nebo kolkovou známkou.

V rámci jednoho termínu, resp. dne, je stanoven maximální počet technických prohlídek. Orientační čas provedení prohlídky bude stanoven  technikem a sdělen žadateli u nově zapisovaných plavidel do rejstříku malých plavidel telefonicky nebo emailem, u plavidel objednaných pomocí on line objednání na technickou prohlídku SMS zprávou na udané telefonní číslo.

V zájmu hospodárnosti a efektivity budou technické prohlídky prováděny přednostně na místech určených pro shromažďování malých plavidel uvedených v přiloženém seznamu. Mimo tato místa budou prohlídky prováděny jen

  1. na přehradních zdržích Slapy, Orlík a Lipno,
  2. u služebních plavidel složek integrovaného záchranného systému,
  3. na vodních plochách, kde jsou plavidla trvale provozována (plovoucí garáže, lyžařské dráhy apod.),
  4. v případě současné prohlídky nejméně tří plavidel, pokud tím nebude narušen časový plán technických prohlídek v dané lokalitě,
  5. v dalších odůvodněných případech, např. prohlídky obtížně přepravitelných plavidel a plavidel ve stavbě.

Ze stejných důvodů si Státní plavební správa vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín výjezdu v případě, že bude přihlášeno méně jak 5 plavidel.

Plán výjezdů:

Termín Orientační čas   Lokalita
05.03.2020 08.30–17.00   Praha pravý břeh Vltavy
10.03.2020 09.00–17.00   Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
13.03.2020 10.00–18.00   For Boat, Praha – Letňany-pouze vystavovatelé
17.03.2020 09.00–17.00 termín zrušen, náhrada 14.4.2020 Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
19.03.2020 09.00–17.00 termín zrušen, náhrada 21.4.2020 Nymburk, Poděbrady, Kolín
24.03.2020 08:30–12:00 termín zrušen, náhrada 28.4.2020 Praha, plavební komora Modřany
24.03.2020 08.30–17.00 termín zrušen, náhrada 28.4.2020 Praha levý břeh Vltavy
26.03.2020 09.30–17.00 termín zrušen, náhrada 29.4.2020 Benešovsko
31.03.2020 09.00–17.00 termín zrušen, náhrada 5.5.2020 Příbramsko, lokalita Solenice
31.03.2020 09.00–17.00 termín zrušen, náhrada 12. a 13.5. Příbramsko, lokalita parkoviště u stadionu Příbram
02.04.2020 09.00–17.00 termín zrušen, náhrada 12.5.2020 Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
07.04.2020 09.00–17.00 termín zrušen, náhrada 14.5.2020 Davle, Štěchovice, Třebenice
14.04.2020 13:00–17:00   Praha, plavební komora Modřany
14.04.2020 08.30–17.00   Praha pravý břeh Vltavy
16.04.2020 09.30–17.00   Pardubický kraj
16.04.2020 11.00–17.00   Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
17.04.2020 08.00–15.00   Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
17.04.2020 09:00–14:00   Lipno Pernek – pouze sdružení Hausbotářů Pernek
21.04.2020 09.30–17.00   Plzeň, VD Hracholusky
23.04.2020 12.00–17.00   VD Lipno II
24.04.2020 09.30–17.00   VD Lipno I
28.04.2020 08:30–12:00   Praha, plavební komora Modřany
28.04.2020 08.30–17.00   Praha levý břeh Vltavy
28.04.2020 09.00–17.00   Nymburk, Poděbrady, Kolín
05.05.2020 09.30–17.00   VD Slapy I – III
07.05.2020 09.30–17.00   VD Slapy IV. – VI.
12.05.2020 09.00–17.00   Příbramsko
14.05.2020 09.30–12.00   Týn nad Vltavou
14.05.2020 15.00–18.00   Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
15.05.2020 08.00–15.00   Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
14.05.2020 09.30–17.00   VD Orlík I - II
15.05.2020 09.00–17.00   VD Orlík III – IV
19.05.2020 09.30–17.00   Plzeň, VD Hracholusky
21.05.2020 09.00–17.00   Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
21.05.2020 09.30–17.00   VD Lipno II
22.05.2020 09.00–17.00   VD Lipno I
26.05.2020 13:00–17:00   Praha, plavební komora Modřany
26.05.2020 08.30–17.00   Praha pravý břeh Vltavy
28.05.2020 09.30–17.00   VD Slapy I – III
29.05.2020 09.30–17.00   VD Slapy IV – VI
02.06.2020 09.30–17.00   Pardubický kraj
04.06.2020 09.30–17.00   VD Orlík I - II
05.06.2020 09.00–17.00   VD Orlík III – IV
09.06.2020 09.00–17.00   Nymburk, Poděbrady, Kolín
11.06.2020 10.00–17.00   VD Slapy I – III
12.06.2020 09.30–17.00   VD Slapy IV – VI
16.06.2020 08:30–12:00   Praha, plavební komora Modřany
16.06.2020 08.30–17.00   Praha levý břeh Vltavy
18.06.2020 09.30–17.00   VD Orlík I - II
19.06.2020 09.30–17.00   VD Orlík III – IV
23.06.2020 09.30–17.00   Davle, Štěchovice, Třebenice
25.06.2020 11.00–17.00   Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
26.06.2020 08.00–15.00   Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
02.07.2020 09.30–17.00   VD Slapy I – III
03.07.2020 09.00–17.00   VD Slapy IV – VI
09.07.2020 09.30–17.00   VD Lipno II
10.07.2020 09.00–17.00   VD Lipno I
14.07.2020 13:00–17:00   Praha, plavební komora Modřany
14.07.2020 08.30–17.00   Praha pravý břeh Vltavy
16.07.2020 09.30–17.00   VD Orlík I – II
17.07.2020 09.30–17.00   VD Orlík III – IV
23.07.2020 09.30–17.00   VD Slapy I – III
24.07.2020 09.00–17.00   VD Slapy IV – VI
28.07.2020 09.00–17.00   Nymburk, Poděbrady, Kolín
30.07.2020 09.30–17.00   VD Orlík I – II
31.07.2020 09.30–17.00   VD Orlík III – IV
06.08.2020 12.00–17.00   Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
07.08.2020 08.00–15.00   Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
13.08.2020 09.30–17.00   VD Slapy I – III
14.08.2020 09.30–17.00   VD Slapy IV – VI
20.08.2020 09.30–17.00   VD Orlík I – II
21.08.2020 09.00–17.00   VD Orlík III – IV
27.08.2020 10.00–17.00   VD Lipno II
28.08.2020 09.30–17.00   VD Lipno I
01.09.2020 08:30–12:00   Praha, plavební komora Modřany
01.09.2020 08.30–17.00   Praha levý břeh Vltavy
03.09.2020 09.30–17.00   VD Slapy I – III
04.09.2020 09.30–17.00   VD Slapy IV – VI
08.09.2020 09.30–17.00   Benešovsko
10.09.2020 09.30–17.00   VD Orlík I – II
11.09.2020 09.00–17.00   VD Orlík III – IV
15.09.2020 09.30–17.00   Plzeň, VD Hracholusky
15.09.2020 09.30–17.00   VD Slapy I – III
22.09.2020 09.00–17.00   Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
24.09.2020 09.30–17.00   VD Orlík I – II
29.09.2020 09.00–17.00   Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
01.10.2020 13:00–17:00   Praha, plavební komora Modřany
01.10.2020 08.30–17.00   Praha pravý břeh Vltavy
15.10.2020 10.00–17.00   Pardubický kraj

* Pokud to provozní podmínky dovolí a po dohodě s technikem na místě, může být technická prohlídka nejméně 3 plavidel, která jsou pro své rozměry a hmotnost obtížně transportovatelná provedena i na jiném místě v nejbližším okolí Českých Budějovic.

Praha plavební komora Praha – Modřany
plavební komora Modřany
Praha pravý břeh Vltavy
přístavy Praha-Libeň, Praha-Podolí, atd.
Praha levý břeh Vltavy
přístav Praha- Smíchov, Praha-Chuchle, Praha-Lahovice, Praha-Radotín, atd.
Benešovsko
Domašín GPS: 49°42'54.947"N, 14°50'11.862"E
Netvořice – Yacht servis Jelínek GPS: 49°49'5.602"N, 14°31'37.090"E
Želivka – Budeč GPS: 49°39'59.104"N, 15°12'49.921"E
Želivka – Hráz GPS: 49°43'10.681"N, 15°5'13.854"E
Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
Mělník – ulice Loděnická (u 2 přístavního bazénu), Loděnice GPS 50°22'8.638"N, 14°27'36.891"E
Neratovice – ulice Přístavní (u železničního mostu a Kostomlatských sadů) GPS 50°15'45.331"N, 14°31'34.466"E
Brandýs nad Labem – ulice U Přístavu (vhodné pro větší lodě) a Klub vodních motoristů KOTVA GPS 50°11'28.030"N, 14°40'4.532"E
Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
Kralupy nad Vltavou – Ardea (Čechie) GPS: 50°15'14.170"N, 14°18'17.744"E
Kralupy nad Vltavou – Klub vodních sportů (u mostu) GPS: 50°14'38.771"N, 14°19'0.413"E
Kralupy nad Vltavou – ulice U Dýhárny (opravna lodí Paleček), Loděnice GPS 50°14'26.855"N, 14°19'51.124"E
Nelahozeves – Marina Vltava (na vodě)
Staré Ouholice – loděnice Vltava GPS 50°17'14.615"N, 14°19'43.498"E
Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
Davle – ulice Nábřežní (u Davle Marine)
Štěchovice – ulice Vltavská GPS 49°51'7.250"N, 14°24'26.601"E
Třebenice – pozemky pro zimní stání plavidel GPS 49°49'28.506"N, 14°26'24.443"E
Slapy n/Vl – areál prodejce plavidel Jan Vebr GPS 49°49'3.799"N, 14°23'25.383"E
Slapy n/Vl – areál prodejce plavidel Schön Boat GPS 49°48'47.039"N, 14°23'46.133"E
Příbramsko
Příbram – parkoviště u stadionu v ulici Ke Stadionu GPS 49°40'41.037"N, 13°58'39.474"E
Solenice – Zavadilka, dolní voda VD Orlík GPS 49°36'45.760"N, 14°11'21.553"E
Pardubický kraj
Týnec nad Labem – Marina Týnec nad Labem GPS 50°2'13.756"N, 15°21'7.109"E
Pardubice areál firmy Ready Line GPS: 50°3'30.262"N, 15°46'21.084"E
Pardubice – ulice u Povodí Labe (kolmá na ul. Kunětickou), která vede k Lanovému centru a koupališti Cihelna GPS 50°2'47.152"N, 15°46'33.613"E
Nymburk, Poděbrady, Kolín
Nymburk – přístav, ulice U Cukrovaru a Nad elektrárnou (u mostu přes Mrlinu, u vodní elektrárny) GPS 50°11'10.581"N, 15°2'55.247"E
Poděbrady – parkoviště u jezera, ulice Bílkova GPS 50°8'17.964"N, 15°6'45.209"E
Kolín – u vjezdu do přístavu, poblíž nového mostu, ulice Starokolínská GPS 50°1'36.391"N, 15°12'47.300"E
Plzeň, VD Hracholusky
Plzeň – parkoviště areálu Borská přehrada (u Škodalandu) GPS 49°42'55.445"N, 13°21'21.724"E
Přehrada Hracholusky – Areál kempu Keramika u Vodní záchranné služby (na vodě)
Obec Jezná – parkoviště přehrada Hracholusky GPS 49°47'22.329"N, 13°10'5.590"E
Hluboká nad Vltavou
Přístav – Služebna Státní plavební správy GPS 49°2'56.291"N, 14°26'35.219"E
Týn nad Vltavou
Týn nad Vltavou – přístav, vjezd z ulice Písecká vedle zahrádkářské kolonie GPS 49°13'28.995"N, 14°24'42.321"E

Legenda k vybraným lokalitám na vodních nádržích Lipno, Orlík a Slapy:

Vodní dílo Lipno I (ř. km 330–345)
Lipno n. Vltavou, Frymburk, Lojzovy paseky Hrdoňov, Kovářov
Vodní dílo Lipno II (ř. km 345–360)
Dolní Vltavice, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Pernek
Vodní dílo Orlík I (ř. km 145,5–149)
Popelíky, Spálenka, Salaš, Loužek, Lavičky, Klučenická zátoka, Trhovky
Vodní dílo Orlík II (ř. km 149–157)
Luh, Podskalí, Písecká zátoka, Radava, Voltýřovská zátoka, Pukňov, Barrandovská zátoka, Chrást, Velký Vír
Vodní dílo Orlík III (ř. km 157–172)
Orlík, Kostelecká zátoka, Ochoz, Peklo, Zbonín, Sobědražská zátoka, Otava, Zvíkov
Vodní dílo Orlík IV (ř. km 172–194)
Kučeř, Hrejkovická zátoka, Červená, Podolsko, Temešvár, Chřešťovice, Olešná, Písecká Smoleč, Albrechtice
Vodní dílo Slapy I (ř. km 92,5–95)
Slapy-hráz, Rovínek, Sv. Ján, Cihelna, Lahoz, Babor
Vodní dílo Slapy II (ř. km 95–100)
Sladovařská zátoka, Modrá loděnice, Měřín, Jablonecká zátoka, Čím, hotel Laguna
Vodní dílo Slapy III (ř. km 100–104)
Nebřich, hotel Hladina, Chlumecká zátoka, Stará Živohošť, U kozla, Nová Živohošť
Vodní dílo Slapy IV (ř. km 104–111)
Mastník, Musík, Kobylníky, Sejce – Častoboř, Čelina
Vodní dílo Slapy V (ř. km 111–119)
Milovice, Oboz, Cholín, Hubenov
Vodní dílo Slapy VI (ř. km 119–134)
Županovice, Zvírotice, Zrůbek, Velká, Hříměždice, Bučily, Kamýk nad Vltavou pod komorou

 

 

Informace je možno získat, žádat a upřesňovat na adrese SPS, pobočka Praha a na:

telefonu 234 637 440–448
e-mailu pobockapraha@plavebniurad.cz
na internetových stránkách https://www.plavebniurad.cz
ve dnech provádění technických prohlídek mobilní telefon na technika 606 770 892 nebo 606 770 893

 

Platí do: 31. 12. 2020

(čj.: 67/PH/20)

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět