Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 7/2020

zde dne 3. 2. 2020

o plavebně provozních podmínkách na vodní cestě přehradní nádrž NOVÉ MLÝNY III

Státní plavební správa – pobočka Přerov upozorňuje, na základě oznámení správce vodní cesty, kterým je Povodí Moravy, státní podnik, se sídlem Dřevařská 11, 60175 Brno, IČO 708 90 013 (dále jen správce vodní cesty) ze dne 22. 01. 2020, nemůže správce vodní cesty garantovat bezpečné plavební podmínky na této vodní cestě, dojde-li na vodní cestě přehradní nádrž Nové Mlýny III v úseku od ř. km 50,9 po ř. km 42,2 k poklesu hladiny pod kótu 169,7 m n. m.

Platí do: odvolání

(č. j.250/PR/20)

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět