Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 9/2020

ze dne 24. 2. 2020

o možnosti krátkodobého stání v neveřejném přístavu Praha-jih na Rašínově nábřeží a v přístavišti Hořejší nábřeží

S ohledem na časté dotazy týkající se možnosti krátkodobého stání malých plavidel v neveřejném přístavu Praha –jih na Rašínově nábřeží a v lokalitě přístaviště na Hořejším nábřeží informujeme o podmínkách, které vyplývají z provozního řádu tohoto přístavu a z informací provozovatele neveřejného přístavu a přístaviště.

Vůdce malého plavidla, který hodlá využít k přistání břehové hrany Rašínova nábřeží a nemá s hlavním městem Prahou uzavřenu dlouhodobou smlouvu, musí kontaktovat s předstihem a před vlastním přistáním „provozovatele neveřejného přístavu – Správce“ na telefonním čísle 724 505 660 nebo 734 757 463, a to hovorem nebo formou SMS zprávy.

Poté obdrží zpětný dotaz na typ a délku plavidla, účel a dobu využití břehové hrany. Následně je informován o možnosti využití břehové hrany, o přesné pozici (definováno polohou plavidel nebo číslem pacholat) a času opuštění určené pozice na břehové hraně.

Do okamžiku obdržení informací k využití břehové hrany není vydán souhlas „provozovatele neveřejného přístavu – Správce“ k přistání plavidla.

Ke krátkodobému stání dle výše uvedených pokynů lze využít:

Uvedená možnost krátkodobého stání (cca 2 hodiny) pro nekomerční účely není zpoplatněna!

Platí do: odvolání

(č. j. 240/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět