Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 10/2020

ze dne 12. 3. 2020

o omezení počtu osob na osobních lodích

platnost ukončena dne 12. 3. 2020

Státní plavební správa v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020, o zákazu konání akcí nad 100 osob, sděluje, že citované ochranné opatření se vztahuje i na okružní a výletní plavby osobních lodí.

Na plavidlech, jejichž obsaditelnost je větší než 100 osob, je nutno omezit počet osob na palubě ve smyslu citovaného Mimořádného opatření MZ pod tuto mez.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete zde: https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html

(č. j. 306/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět