Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 12/2020

ze dne 13. 3. 2020

o mimořádných opatřeních v mezinárodní dopravě

platnost ukončena dne 4. 5. 2020

Od soboty 14. 3. 2020 od 00:00 hodin platí mimořádná opatření v mezinárodní dopravě, která se týkají i vnitrozemské osobní vodní dopravy.

Vláda ČR usnesením č. 200 ze dne 12. 3. 2020 o přijetí krizového stavu zakazuje dopravcům v mezinárodní vodní dopravě přepravu cestujících přes hranici České republiky. Umožněn je pouze návrat Čechů do země nebo cizincům opustit Českou republiku.

Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se umožňuje dopravit prázdná plavidla bez cestujících do nebo mimo území České republiky.

Citované usnesení vlády ČR naleznete zde:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave_1.pdf

Výjimky z omezení cestování

Ministr vnitra na základě usnesení vlády České republiky č. 198 ze dne 12. 3. 2020 stanovuje následující výjimky:

  1. Zákaz vstupu na území České republiky, který platí pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR, se nevztahuje na:
    • mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace,(…)
  2. Zákaz občanům ČR a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR vstupu do rizikových oblastí se nevztahuje na:
    • mezinárodní nákladní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace,(…)

Usnesení vlády č. 198 ze dne 12. 3. 2020 naleznete zde:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi_1.pdf

 

Výjimky ministra vnitra naleznete zde:

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239858&docType=ART

(č. j. 313/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět