Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 15/2020

zde dne 24. 3. 2020

o změně platnosti osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí ADN, kterým končí platnost mezi 1. březnem a 1. prosincem 2020

Na základě mnohostranné dohody ze dne 20. března 2020 jsou osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí (dále osvědčení), která ztrácejí platnost mezi 1. březnem a 1. prosincem 2020, platná do 31. prosince 2020. Toto opatření reaguje na problémy spojené s šířením a prevencí onemocnění Covid-19. Osvědčení se obnoví na dobu pěti let a budou vydána za následujících podmínek:

Je v zájmu držitelů osvědčení, aby nenechali žádost o prodloužení osvědčení na poslední chvíli a využili podle možností celého období k vyřízení této záležitosti.

Celý text dohody v češtině zde, v němčině zde, v angličtině zde.

Platí do: 31. 12. 2020

(č. j. 348/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět