Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 16/2020

ze dne 30. 3. 2020

o omezení provozu Státní plavební správy

zrušeno dne 14. 4. 2020
Informací Státní plavební správy č. 22/2020

Státní plavební správa na základě usnesení vlády ČR č. 217 ze dne 15. 3. 2020 omezuje provoz a činnosti poboček Praha, Děčín a Přerov. Úřední hodiny do 14. 4. 2020 jsou:

Pondělí: 8:00 – 11:00 hod.
Středa: 13:00 – 16:00 hod.

Dále se omezuje kontakt s veřejností následujícím způsobem:

  • příjem podání od veřejnosti je možný pouze prostřednictvím podatelny
    na jednotlivých pobočkách ve výše uvedených úředních hodinách,
  • platby se přijímají jenom bezhotovostně nebo ve formě kolkové známky.

Dále se omezuje výkon některých agend Státní plavební správy:

  • ruší se všechny termíny zkoušek způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek do konce března, zkoušek vůdců malých plavidel do 15. 4. 2020 na všech pobočkách Státní plavební správy,
  • omezuje se výkon státní správy jenom na neodkladné záležitosti, tj. zejména agend týkající se plavidel jiných než malých a provozování vnitrozemské vodní dopravy.

Státní plavební správa apeluje na veřejnost, aby v co nejvyšší míře nahradila osobní kontakt písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech možných případech.

Usnesení vlády ČR č. 217 ze dne 15. 3. 2020 naleznete zde:

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWAVB

Po zrušení nouzového stavu a odvolání mimořádných opatření SPS nahradí zrušené termíny zkoušek způsobilosti, tak aby v co největší možné míře, byli uspokojeni všichni žadatelé.

Tato Informace ruší Informaci č. 13/2020 (č. j. 318/Ř/20).

(č. j. 363/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět