Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 20/2020

ze dne 8. 4. 2020

o provádění technických prohlídek malých plavidel v podmínkách krizové situace – hromadné nákazy osob koronavirem SARS-CoV-2

zrušeno dne 7. 7. 2020
Informací Státní plavební správy č. 43/2020

Státní plavební správa pokračuje i v období platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s hromadnou nákazou nemocí Covid-19 v provádění technických prohlídek malých plavidel. S ohledem k této situaci je třeba dodržet následující pokyny.

 1. Technické prohlídky malých plavidel budou s platností ode dne 14. dubna 2020 až do odvolání prováděny výlučně po předchozím objednání, a to jak v sídlech poboček Státní plavební správy v Praze, v Děčíně a v Přerově, tak ve zveřejněných lokalitách.
 2. Prohlídky budou prováděny pouze v udaných konkrétních časových termínech, které je nutno si pro plavidlo předem rezervovat, a to se týká i prohlídek v sídlech poboček Státní plavební správy. K tomuto kroku je třeba využít příslušného nástroje na webových stránkách úřadu. Podrobný návod na jeho použití je k dispozici zde. V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel nelze tento nástroj využít a je nutné kontaktovat Státní plavební správu telefonicky nebo e-mailem.
 3. S ohledem na vysoký požadovaný stupeň hygienické ochrany je třeba snížit potřebný fyzický kontakt mezi žadatelem a technikem SPS na minimum. Je tedy nutné dodržet následující postup celého procesu. Proto:
  1. dostavte se s pečlivě vyplněnou žádostí; připravit si ji musíte předem, slouží k tomu „Formulář žádosti pro malé plavidlo“, který prázdný či určený k vyplnění na PC naleznete na stránce s formuláři, a to včetně případných vzorů,
  2. úhradu správního poplatku lze provést pouze těmito způsoby:
   1. kolkovými známkami ve výši příslušného poplatku (orientujte se zde), pro vylepení na místě použijte vlhčicí polštářek, bude k dispozici,
   2. platební kartou prostřednictvím mobilního terminálu,
   3. převodním příkazem následně po prohlídce – pokyny s platebními údaji obdržíte co nejdříve e-mailem (prodloužení platnosti osvědčení plavidla tedy nelze v takovém případě provést na místě);

   platbu v hotovosti na místě nelze provést,

  3. nejste-li osobou oprávněnou k podání žádosti, musíte mít plnou moc, jinak Vaše žádost nebude přijata a prohlídka nebude realizována,
  4. přiložte k žádosti všechny potřebné dokumenty, zejména pro plavidla již evidovaná připomínáme lodní osvědčení a, týká-li se to Vašeho plavidla, osvědčení UTZ, jinak prohlídka nebude realizována
  5. shromážděte pro účel prohlídky na jednom dobře přístupném místě na plavidle povinnou výstroj a předepsané záchranné prostředky; jako vodítko můžete využít tento přehled,
  6. pokud jsou místa či prvky, které je třeba v rámci prohlídky zkontrolovat, skryté nebo nepřístupné, odryjte je, případně odmontujte co je třeba v předstihu před prohlídkou a připravte si způsob, jak technika na místo účinně navigovat,
  7. vše výše uvedené a podrobnější doporučení naleznete v sekci „Nejčastější problémy při technických prohlídkách malých plavidel“ na našem webu,
  8. pamatujte, že Vaše rezervace na provedení technické prohlídky je časově omezena a nelze ji z jakýchkoliv důvodů prodlužovat, protože po skončení času Vaší technické prohlídky jsou objednáni další žadatelé.
 4. Žádáme Vás, aby předměty a části plavidla, se kterými je třeba v rámci prohlídky manipulovat a kterých je třeba se dotýkat, byly před prohlídkou dezinfikovány a po prohlídce rovněž. Berte prosím ohledy nejen na svou bezpečnost, ale také na značnou zátěž prohlídky provádějících techniků.
 5. Před sjednaným termínem prohlídky se dostavte na místo, připravte plavidlo a dokumenty dle výše uvedených doporučení a vyčkejte ve voze příchodu technika, nevstupujte do objektu Státní plavební správy. V případě Vašeho pozdního příjezdu hrozí narušení harmonogramu prohlídek a vyřízení ostatních žadatelů a prohlídka nebude realizována.
 6. Nebude umožněno zdržovat se na parkovišti před sídlem úřadu mimo předem objednaný čas.
 7. Při prohlídce zachovávejte co největší možný odstup od prohlíženého plavidla a od technika, nevstupujte spolu s ním do uzavřených prostor ani na palubu plavidla. Po celou dobu trvání prohlídky mějte nasazenou roušku a dodržujte obecné zásady bezpečného chování v situaci ohrožení nákazou.
 8. Po skončení prohlídky upravte plavidlo zpět do stavu způsobilého k jeho přepravě a bez zbytečné prodlevy se vzdalte, zejména naléhavě uvolněte manipulační prostor u pobočky SPS.
 9. Technické prohlídky malých plavidel, které byly zrušeny z důvodu omezení činnosti Státní plavební správy na základě Usnesení Vlády ČR č. 217 ze dne 15. 3. 2020, budou průběžně v měsících dubnu a květnu nahrazovány. Žadatelé objednaní na zrušené technické prohlídky malých plavidel v působnosti poboček Děčín a Přerov převážně již byli nebo budou nejpozději do 15. 5. 2020 zařazeni do jiných termínů, aniž by došlo k omezení kapacity technických prohlídek pro další žadatele.
 10. Žadatelům v působnosti pobočky Praha bude podle níže uvedené tabulky nabídnut nově vytvořený termín. Každý žadatel bude také informován o tomto náhradním termínu technické prohlídky v předstihu pěti pracovních dnů e-mailem nebo telefonicky.
 11. Technické prohlídky v územní působnosti pobočky Praha:
  Původní zrušený termín Náhradní termín
  17. 3. 2020
  Davle , Štěchovice, Třebenice
  14. 4. 2020
  19. 3. 2020
  Nymburk, Poděbrady, Kolín
  21. 4. 2020
  24. 3. 2020
  Plavební komora Praha-Modřany
  Praha, levý břeh Vltavy
  28. 4. 2020
  26. 3. 2020
  Benešovsko
  29. 4. 2020
  31. 3. 2020
  Příbramsko (lokalita Solenice)
  05. 5. 2020
  31. 3. 2020
  Příbramsko (lokalita Příbram, parkoviště u stadionu)
  12. 5. 2020 a 13. 5. 2020
  02. 4. 2020
  Kralupy nad Vlt., Nelahozeves
  12. 5. 2020
  07. 4. 2020
  Davle , Štěchovice, Třebenice
  14. 5. 2020

Věříme, že při dodržení výše uvedených doporučení budeme moci bezpečně pokračovat ve výkonu státní správy i v oblasti technické způsobilosti malých a rekreačních plavidel a že také Vy budete moci dostát svým zákonným povinnostem a následně, až se doba, a věřme, že brzy, posune k lepším časům, využívat svá technicky způsobilá plavidla naplno!

(č. j. 381/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu –
ředitelka Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět