Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 23/2020

ze dne 16. 4. 2020

o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě ode dne 17. 4. 2020

zrušeno dne 28. 4. 2020
Informací Státní plavební správy č. 28/2020

Provozní doba na plavebních komorách labské vodní cesty

V souvislosti s přijetím opatření proti šíření koronavirové infekce Covid-19 budou na labské vodní cestě proplavována plavidla v čase od 6,00 do 14,00 hodin. Pouze plavidla nákladní dopravy a plavidla osobní dopravy bez cestujících, mohou být proplavena mimo tuto provozní dobu, a to po předběžném objednání 3 hodiny před předpokládaným proplavením.

• Pardubice, Srnojedy

ve dnech pondělí až pátek
od 6:30 hodin do 14:30 hodin.

• Týnec nad Labem, Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradištko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice, Obříství, Dolní Beřkovice, Štětí-Račice, Roudnice nad Labem, a České Kopisty, Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov

denně
od 6:00 hodin do 14:00 hodin.

Kontakty na plavební komory

Pardubice telefon 721 379 665,
Srnojedy telefon 721 963 731,
Týnec nad Labem telefon 721 379 664,
Veletov telefon 721 960 127,
Kolín telefon 721 379 679,
Klavary telefon 721 960 104,
Velký Osek telefon 723 380 225,
Poděbrady telefon 602 129 959,
Nymburk telefon 721 379 620,
Kostomlátky telefon 721 960 129,
Hradištko telefon 721 410 886,
Lysá nad Labem telefon 721 379 662,
Čelákovice telefon 721 963 727,
Brandýs nad Labem telefon 721 379 617,
Kostelec nad Labem telefon 721 379 723,
Lobkovice telefon 721 410 975,
Obříství telefon 721 777 506,
Dolní Beřkovice telefon 315 692 195,
Štětí-Račice telefon 416 812 463,
Roudnice nad Labem telefon 416 837 429,
České Kopisty telefon 416 782 237,
Lovosice telefon 416 532 333,
Ústí nad Labem-Střekov telefon 475 530 874.

Proplavení plavidel nákladní dopravy a plavidel osobní dopravy mimo provozní dobu, lze objednat pro jednotlivé plavební komory na telefonech:

Pardubice, Srnojedy, Týnec nad Labem 602 495 462, 606 061 511
Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky 606 626 725, 606 061 511
Hradištko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice 602 645 087, 606 061 511
Obříství, Dolní Beřkovice, Štětí-Račice 602 645 081, 602 169 645
Roudnice nad Labem, České Kopisty, Lovosice, Ústí nad Labem-Střekov 602 654 147, 602 169 645

Provozní doba na vltavské vodní cestě od Českého Vrbného po Štěchovice

V souvislosti s přijetím opatření proti šíření koronavirové infekce Covid-19 budou v období do 1. 5. 2020 ve výše uvedeném úseku vltavské vodní cesty proplavována v čase od 7,00 do 15,00 hodin pouze plavidla nákladní dopravy a plavidla osobní dopravy bez cestujících po předběžném objednání pouze ve všední dny 24 hodin před předpokládaným proplavením.

Plavidla veřejné osobní dopravy plující podle zveřejněných jízdních řádů budou proplavena v souladu s těmito řády.

Proplavení lze objednat pro jednotlivé plavební komory na telefonech:

České Vrbné 723 454 602 nebo 724 138 727
Hluboká nad Vltavou 723 454 602 nebo 724 138 727
Hněvkovice-přehrada 385 721 812 nebo 602 454 439 nebo 723 454 602
Hněvkovice-jez 385 721 812 nebo 602 454 439 nebo 723 454 602
Kořensko 385 721 812 nebo 602 454 439 nebo 723 454 602

Proplavení přes VD Štěchovice a VD Kamýk bude možné s ohledem na dokončování opravy plavebních komor až od 1. 5. 2020.

 

Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní cesty od Vraného nad Vltavou po Hořín

• Vrané nad Vltavou

v období od 15. dubna do 31. října

duben, květen
od 8:00 hodin do 20:00 hodin,
červen, červenec, srpen
od 7:00 hodin do 22:00 hodin,

září, říjen
od 8:00 hodin do 20:00 hodin.

• Praha-Modřany

denně
od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

• Praha-Smíchov

denně
od 7:00 hodin do 20:00 hodin.

• Praha-Štvanice a Praha-Podbaba

denně
od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

• Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín

od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

Mimo provozní dobu, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si předem požádají o proplavení plavební komorou:

Praha-Modřany v době od 17:00 hodin do 20:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na této plavební komoře, telefon 241 773 082 nebo 724 170 454.

Praha-Mánes v pracovní dny v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin, lze požádat alespoň 1 hodinu předem, na plavební komoře Praha-Smíchov, telefon 251 510 546 nebo 724 107 077.

Po 15:00 hodině se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodím Vltavy, státní podnik, anebo lze o proplavení požádat alespoň 24 hodin předem na plavební komoře Praha-Smíchov.

V sobotu, v neděli a ve svátek se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodím Vltavy, státní podnik, anebo lze o proplavení požádat do 15:00 hodin posledního pracovního dne před dny pracovního volna, na plavební komoře Praha-Smíchov.

Praha-Štvanice v době od 17:00 hodin do 20:00 hodin, lze požádat do 17:00 hodin na této plavební komoře, telefon 233 377 318 nebo 602 545 932.

 

Praha-Podbaba v době od 17:00 hodin do 20:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na této plavební komoře (telefon 224 314 549 nebo 724 719 205).

V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik, telefon 257 329 425.

Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu, se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s. p., telefon 257 329 425. Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.

Proplouvání plavidel plavebními komorami

Na proplouvání plavidel plavebními komorami se vztahují ustanovení § 82 až § 85 Pravidel plavebního provozu.

MIMOŘÁDNÉ UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s přijetím opatření proti šíření infekce Covid-19 budou na vodních cestách proplavována plavidla osobní dopravy pouze bez cestujících. Plavidla veřejné osobní dopravy plující podle zveřejněných jízdních řádů budou proplavena v souladu s těmito řády.

Touto informací se ruší informace č. 21/2020 ze dne 9. dubna 2020 a pozastavuje se platnost informace č. 10/2019 ze dne 25. dubna 2019.

Platí do: odvolání

(č. j. 401/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu – ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět