Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 27/2020

ze dne 24. 4. 2020

o úpravě provozu Státní plavební správy

zrušeno dne 5. 5. 2020
Informací Státní plavební správy č. 30/2020

Státní plavební správa v souvislosti s opatřeními proti zábraně šíření onemocnění Covid-19 upravuje provoz a činnosti poboček Praha, Děčín a Přerov.

Úřední hodiny ode dne 27. 4. do 30. 4.2020 jsou:

Pondělí: 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.

Nadále platí omezení kontaktu s veřejností následujícím způsobem:

  • příjem podání od veřejnosti je možný pouze prostřednictvím podatelny na jednotlivých pobočkách, a to v úřední hodiny v pondělí a středu, v úterý a čtvrtek od 8:00 – 15:00 hod. a v pátek od 8:00 – 12:00 hod. (polední pauza 12:00 – 13:00 hod),
  • platby se přijímají jenom bezhotovostně nebo ve formě kolkové známky.

Dále:

Státní plavební správa nadále žádá veřejnost, aby upřednostnila písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Při umožnění osobního kontaktu je veřejnost povinna dbát všech mimořádných opatření k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a šíření nemoci COVID-19 vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví.

Tato Informace ruší Informaci č. 24/2020 (č. j.412/Ř/20).

(č. j.431/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět