Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 29/2020

ze dne 29. 4. 2020

o omezení plavebního provozu přes VD Kořensko a v úseku Podolsko – Kořensko

platnost ukončena dne 11. 6. 2020

Státní plavební správa upozorňuje, že vzhledem k hydrologické situaci je podkročena hladina pod kótu 347,65 m n. m. na nádrži VD Orlík. Hodnoty ponoru a související hladiny pro plavbu na nádrži VD Orlík a v dalších úsecích vodních cest jsou uvedeny v příloze 2 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, ve znění pozdějších předpisů. V úseku ř. km 200,40 (Kořensko) až ř. km 182,66 (Podolsko) tedy nejsou garantovány ponory plavidel 1,3 m a plavební komora Kořensko není v provozu.

Platí do: odvolání

(čj. 2376/PH/20)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět