Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 30/2020

zde dne 5. 5. 2020

o úpravě provozu Státní plavební správy

platnost ukončena dne 18. 5. 2020

Státní plavební správa v souvislosti s opatřeními proti zábraně šíření onemocnění Covid-19 upravuje provoz a činnosti poboček Praha, Děčín a Přerov.

Úřední hodiny ode dne 5. 5. do 17. 5.2020 jsou:

Pondělí: 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.

Nadále platí omezení kontaktu s veřejností následujícím způsobem:

  • příjem podání od veřejnosti je možný pouze prostřednictvím podatelny na jednotlivých pobočkách, a to v úřední hodiny v pondělí a středu, v úterý a čtvrtek od 8:00 – 15:00 hod. a v pátek od 8:00 – 12:00 hod. (polední pauza 12:00 – 13:00 hod),
  • platby se přijímají jenom bezhotovostně nebo ve formě kolkové známky.

Dále:

  • od 27. 4. 2020 je možné se přihlásit na zkoušky způsobilosti vůdců malých plavidel, pouze však v souladu s pokyny zveřejněnými v Informaci č. 26/2020.
  • v souladu s pokyny uvedenými na webových stánkách probíhají technické prohlídky malých a rekreačních plavidel pouze na objednání: Informace Státní plavební správy č. 20/2020.

Státní plavební správa nadále žádá veřejnost, aby upřednostnila písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Při umožnění osobního kontaktu je veřejnost povinna dbát všech mimořádných opatření k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a šíření nemoci COVID-19 vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví.

Tato Informace ruší Informaci č. 27/2020 (č. j.431/Ř/20).

(č. j. 453/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět