Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 39/2020

ze dne 11. 6. 2020

o úpravě provozu Státní plavební správy od 12. 6. do 30. 9. 2020

Státní plavební správa v souvislosti s opatřeními proti zábraně šíření onemocnění Covid-19 upravuje provoz a činnosti poboček Praha, Děčín a Přerov.

Nadále platí úprava kontaktu s veřejností následujícím způsobem:

Státní plavební správa nadále žádá veřejnost, aby upřednostnila písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Při umožnění osobního kontaktu je veřejnost povinna dbát všech mimořádných opatření k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a šíření nemoci COVID-19 vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví.

Tato Informace ruší Informaci č. 36/2020 (č. j.570/Ř/20).

(č. j. 620/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět