Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 41/2020

ze dne 25. 6. 2020

o doporučení pro provozovatele půjčovny malých plavidel

Státní plavební správa připravila v rámci osvětové a preventivní činnosti za účelem zachování bezpečnosti plavebního provozu doporučení, které má sloužit provozovatelům půjčoven malých plavidel jako pomocný materiál k náležitostem proškolení uživatelů plavidel, kteří nejsou držiteli průkazu způsobilosti k vedení malého plavidla.

Plavební úřad stanoví v povolení k provozu půjčovny podle § 30b odst. 4 zákona č. 114/1995  Sb., o vnitrozemské plavbě, podmínky k zajištění bezpečného provozu půjčovny. Mezi tyto podmínky patří mj. povinnost provozovatele půjčovny prokazatelně seznámit uživatele plavidla, který není držitelem průkazu způsobilosti k vedení malého plavidla, s vedením plavidla přímo na vodní cestě.

Obsahem přiloženého doporučení je přehled základních pokynů a instrukcí, které má uživatel plavidla, který není držitelem průkazu způsobilosti k vedení malého plavidla (dále jen uživatel), před plavbou obdržet. Jedná se zejména o základní informace o obsluze plavidla, úseku vodní cesty, v němž se bude plavidlo pohybovat, výtah z pravidel plavebního provozu, ale také instrukce, jak jednat v případě hrozící kolize či v případě plavební nehody. Součástí úvodního proškolení je také praktická ukázka obsluhy plavidla, během které si uživatel vyzkouší základní manévry, jejichž seznam je v dokumentu uveden.

Platí do: odvolání

(č. j. 684//Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět