Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 44/2020

ze dne 23. 7. 2020

o proplavování přes velkou plavební komoru Hořín

platnost ukončena dne 11. 10. 2020

Státní plavební správa doporučuje provozovatelům osobních a nákladních plavidel, vzhledem k probíhající výstavbě přemostění velké plavební komory Hořín – Vltava, plavební kanál Vraňany – Hořín, k. km.1,0, provést nahlášení plavidel vyžadujících proplavení přes velkou plavební komoru Hořín 24 hodin předem. V případě, kdy plavidlo nebude nahlášeno předem, bude pravděpodobně nutné čekat na proplavení v rozsahu desítek minut do dokončení započatých prací podle předepsaných technologických postupů a s ohledem na bezpečnost proplavovaných plavidel a osob.

Platí do: 11.10.2020

(čj. 5653/PH/20)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět