Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 46/2020

ze dne 31. 8. 2020

o provádění zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel v podmínkách omezení spojených s šířením nemoci Covid-19 ke dni 1. 9. 2020

zrušeno dne 4. 1. 2021
Informací Státní plavební správy č. 1/2021

Státní plavební správa v souvislosti s uvolňováním omezení spojených s šířením nemoci Covid-19 ke dni 1. 9. 2020 vydává upravené pokyny ve věci organizace zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel. Žádám všechny žadatele, aby pokyny respektovali v zájmu ochrany zdraví všech zúčastněných a nerušeného výkonu státní správy.

  1. Zkoušky způsobilosti vůdců malých plavidel (dále zkoušky způsobilosti) budou organizovány v předem vypsaných termínech v sídlech poboček Státní plavební správy a na služebně Státní plavební správy v Hluboké nad Vltavou.
  2. Žádost ke zkouškám způsobilosti je možno zaslat buď elektronicky pomocí aplikace na webových stránkách Státní plavební správy, předat osobně na pobočky Státní plavební správy nebo odeslat poštou na adresu podatelny poboček Státní plavební správy se všemi požadovanými náležitostmi včetně zaplacení správního poplatku formou přiložené kolkové známky. Správní poplatek lze uhradit formou kolkové známky, nebo na místě v hotovosti nebo pomocí platební karty (tato úhrada je možná pouze v úředních hodinách). Formulář žádosti je ke stažení zde, pokyny k vyplnění papírové žádosti naleznou žadatelé zde a výši správních poplatků je možné ověřit zde.
  3. Před zkouškou vyčkají žadatelé před budovou, v níž se zkoušky konají, na vyzvání člena zkušební komise a vcházejí do zkušebních prostor ke kontrole totožnosti.
  4. Každý žadatel musí mít nasazenu ochrannou roušku, respirátor nebo respirátor a roušku nebo jiný osobní ochranný prostředek.
  5. Každý žadatel si musí před vpuštěním do objektu pobočky Státní plavební správy pečlivě vydezinfikovat ruce připraveným dezinfekčním prostředkem.
  6. Kontrola totožnosti proběhne tak, že žadatel na vyzvání zkušebního komisaře odstraní na krátkou dobu z obličeje roušku, aby mohl být porovnán vzhled žadatele s fotografií na dokladu totožnosti.
  7. Po kontrole totožnosti přidělí zkušební komisař žadateli zkušební terminál.
  8. Žadateli, který ukončil zkoušku úspěšně, bude průkaz na počkání vystaven, v případě zkoušek konaných mimo sídlo pobočky bude zaslán poštou.
  9. Po vyřízení všech formalit opouštějí žadatelé zkušební místnost i budovu jednotlivě, aniž by se zdržovali v jejích prostorách.
 

Touto informací se ruší Informace č. 42/2020 ze dne 7. 7. 2020.

Platí do: odvolání

(č. j. 905/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět