Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 47/2020

ze dne 3. 9. 2020

o mimořádném zajištění rozšíření manipulací při proplavování plavebními komorami na řece Moravě a průplavu Otrokovice – Rohatec v období říjen 2020

platnost ukončena dne 12. 10. 2020

Proplavování plavebními komorami na řece Moravě a průplavu Otrokovice – Rohatec v období říjen 2020 bude dle sdělení správce vodní cesty prodlouženo do 11. října 2020. Obsluha plavebních komor bude zajištěna ve dnech 2., 3., 4., 9., 10. a 11. října 2020.

Provoz na plavebních komorách bude v uvedených termínech probíhat v 9:30 – 13:30 hod. a v 14:00 – 18:00 hod.

Poslední cyklus proplavování komorami bude prováděn 15 min. před ukončením pracovní doby.

Manipulace na plavebních komorách o státních svátcích je stejná jako manipulace o nedělích.

Platí do: 12. 10. 2020

(č. j. 2959/PR/20)

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět