Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 50/2020

ze dne 9. 10. 2020

o úpravě provozu Státní plavební správy od 12. 10. 2020

zrušeno dne 22. 10. 2020
Informací Státní plavební správy č. 52/2020

Státní plavební správa v souvislosti s přijatým usnesením vlády České republiky ze dne 8. října č. 994 o přijetí krizového opatření v souvislosti s opatřeními proti zábraně šíření onemocnění SARS Cov-2 upravuje provoz a činnosti svých poboček Praha, Děčín a Přerov takto:

  • všem osobám v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. srpna 2020 zakazuje pohyb a pobyt ve všech budovách Státní plavební správy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
  • úřední hodiny na jednotlivých pobočkách Státní plavební správy jsou stanoveny na dva dny v týdnu takto:
    Pondělí: 8:00 – 10:00 hod. a 14:00 -17:00 hod.
    Středa: 8:00 – 10:00 hod. a 14:00- 17:00 hod.
  • příjem podání od veřejnosti je doporučen elektronickou formou. Listinná podání jsou umožněna pouze prostřednictvím podatelny na jednotlivých pobočkách, a to v úřední hodiny v pondělí a středu, od 8:00 – 10:00 hod. a  od 14:00 – 17:00 hod.,
  • platby upřednostňujeme bezhotovostně nebo ve formě kolkové známky,
  • v souladu s pokyny uvedenými na webových stánkách je možné se přihlásit na zkoušky způsobilosti vůdců malých plavidel, pouze však v souladu s pokyny zveřejněnými v aktualizované Informaci č. 46/2020,
  • v souladu s pokyny uvedenými na webových stánkách probíhají technické prohlídky malých a rekreačních plavidel pouze na objednání: viz Informace č. 48/2020.

Státní plavební správa nadále žádá veřejnost, aby upřednostnila písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Při umožnění osobního kontaktu je veřejnost povinna dbát všech mimořádných opatření k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a šíření nemoci SARS cov-2 vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví.

Tato Informace ruší Informaci č. 49/2020 ze dne 30. září 2020(č. j. 1030/Ř/20).

Platí do: 25. 10. 2020

(č. j. 1063/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět