Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 50/2020

ze dne 9. 10. 2020

o úpravě provozu Státní plavební správy od 12. 10. 2020

Státní plavební správa v souvislosti s přijatým usnesením vlády České republiky ze dne 8. října č. 994 o přijetí krizového opatření v souvislosti s opatřeními proti zábraně šíření onemocnění SARS Cov-2 upravuje provoz a činnosti svých poboček Praha, Děčín a Přerov takto:

Státní plavební správa nadále žádá veřejnost, aby upřednostnila písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Při umožnění osobního kontaktu je veřejnost povinna dbát všech mimořádných opatření k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a šíření nemoci SARS cov-2 vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví.

Tato Informace ruší Informaci č. 49/2020 ze dne 30. září 2020(č. j. 1030/Ř/20).

Platí do: 25. 10. 2020

(č. j. 1063/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět