Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 54/2020

ze dne 3. 11. 2020

o zrušení termínů zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel do 20. listopadu 2020

platnost ukončena dne 20. 11. 2020

Státní plavební správa na základě usnesení vlády ČR č. 1108 ze dne 30. října 2020 o prodloužení nouzového stavu v návaznosti na usnesení vlády č. 1113 o prodloužení krizového opatření o zákazu volného pohybu osob ruší následující termíny zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel:

Termín Čas zahájení zkoušky Místo konání Poznámka
5. 11. 2020 8:00, 10:00 SPS – pobočka Praha Zkouška zrušena
5. 11. 2020 8:00, 10:00 SPS – pobočka Přerov Zkouška zrušena
10. 11. 2020 8:00, 10:00 SPS – pobočka Děčín Zkouška zrušena
12. 11. 2020 8:00, 10:00 SPS – pobočka Praha Zkouška zrušena


Po zrušení nouzového stavu a odvolání mimořádných opatření SPS nahradí zrušené termíny zkoušek způsobilosti vůdce malého plavidla, tak aby v co největší možné míře, byli uspokojeni všichni žadatelé.

Platí do: 20. 11. 2020

(č. j. 1167/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět