Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 56/2020

ze dne 23. 11. 2020

ke zbývajícím termínům zkoušek způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel do konce roku 2020 a předpokládanému zveřejnění termínů zkoušek na rok 2021 - aktualizovaná

zrušeno dne 7. 12. 2020
Informací Státní plavební správy č. 59/2020

Státní plavební správa informuje veřejnost, že vzhledem k velkému zájmu žadatelů o zkoušky způsobilosti vůdců malých plavidel jsou již termíny těchto zkoušek do konce roku 2020 obsazeny. S ohledem na rušení termínů zkoušek v důsledku opatření k zamezení šíření nemoci SARS-Cov-2 je primární snahou Státní plavební správy nahradit uchazečům tyto zrušené termíny ihned, jakmile to umožní epidemiologická situace. Všechny uchazeče ze zrušených termínů budeme postupně telefonicky kontaktovat s návrhem náhradního termínu zkoušky.

Současně není možné zveřejnit termíny zkoušek na rok 2021 dříve, než bude oznámeno ukončení nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020 (prodlouženo usnesením vlády České republiky č. 1195 ze dne 20. 11. 2020).

Jakmile bude mít Státní plavební správa díky ukončení nouzového stavu a uvolnění podmínek pro shromažďování většího množství osob možnost nastavit podmínky pro provádění zkoušek v roce 2021, zveřejní jejich termíny s takovou kapacitou, aby co nerychleji vyrovnala schodek vzniklý díky nepředvídaným okolnostem v roce 2020.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v České republice bude Státní plavební správa od 24. 11. 2020 pokračovat v provádění zkoušek vůdců malých plavidel na všech svých pobočkách. Jedná se o již vyhlášené veřejné termíny ve dnech 24. 11. 2020 až 8. 12. 2020. Upozorňujeme uchazeče, že vzhledem k výraznému omezení počtu osob ve vnitřních prostorách může zejména na pobočce Praha docházet ke zdržení průběhu zkoušek a k čekání uchazečů v chladném počasí před budovou pobočky.

Touto informací se ruší informace č. 51/2020 ze dne ze dne 21. 10. 2020 o zrušení některých termínů zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel a informace č. 53/2020 ze dne 29. 10. 2020 ke zbývajícím termínům zkoušek způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel do konce roku 2020 a předpokládanému zveřejnění termínů zkoušek na rok 2021.

Platí do: odvolání

(č. j. 1234/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět