Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 57/2020

ze dne 23. 11. 2020

o termínech zkoušek způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými, inspektorů určených technických zařízení na plavidlech, osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a k vedení plavidla pomocí radaru pro rok 2021 - aktualizováno 26. 10. 2021

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7

Zkoušky způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými a zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Praha – zasedací místnost

Termíny: 25. února
  8. dubna
  13. května
  10. června
  23. září
22. září
  25. listopadu
  16. prosince (mimořádný veřejný termín)

Zahájení zkoušky na SPS, pobočka Praha je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Zkoušky pro získání průkazu způsobilosti k vedení plavidla, které není malým plavidlem, pomocí radaru

Místo konání: SPS, pobočka Praha – zasedací místnost, praktická zkouška na lodi

Termíny: 15. dubna
  27. května
  17. června
  7. října
  4. listopadu

Zahájení zkoušky je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti pobočky Praha. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Otevření zkoušky je podmíněno minimálním počtem žadatelů 5.

Zkoušky způsobilosti inspektorů určených technických zařízení (UTZ)

Místo konání: SPS, pobočka Praha – zasedací místnost

Termíny: 19. února
  30. dubna
  17. září
  3. prosince

Zahájení zkoušky je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti pobočky Praha. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

Místo konání zkoušky: SPS, pobočka Praha – zasedací místnost, zahájení v 8:00 hod.

Základní kurz, kombinovaný kurz, tanková plavidla N

Termíny: 5. února (pouze opravné zkoušky
  5. března
  4. června
  10. září
  5. listopadu
  19. listopadu (pouze opravné zkoušky)

Nadstavbový kurz – tanková plavidla G a C

Termíny: 5. února
  19. listopadu

Zkoušky bezpečnostních poradců ADN

Termíny: 26. února

Začátek zkoušky je v 8:00 hod. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Bližší informace o kurzech a termínech kurzů získáte na www.dgsa.czwww.dekra.cz. Uchazeči se sami hlásí u vybrané organizace na požadovaný termín. V rámci vyhlášených termínů lze absolvovat také školení na obnovu již vydaných platných průkazů, a to v období jednoho roku před ukončením jejich platnosti.

 

Státní plavební správa, pobočka Děčín, Husitská 1403/8, Děčín VI

Zkoušky způsobilosti vůdců plavidel, která nejsou malými

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Děčín

Zahájení zkoušky: 8:00 hod ve zkouškové místnosti

Maximální kapacita jednotlivých termínů zkoušek je 15 žadatelů.

Termíny: 3. února
  3. března
  7. dubna
  5. května
  8. září
  6. října
  3. listopadu
  1. prosince
  8. prosince (mimořádný veřejný termín)
  5. ledna 2022 (pouze opravné zkoušky)

Zkoušky způsobilosti členů posádek plavidel, která nejsou malými (lodníků), a zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Děčín

Zahájení zkoušky: 10:00 hod ve zkouškové místnosti

Maximální kapacita jednotlivých termínů zkoušek je 15 žadatelů pro zkoušky lodníků a 10 žadatelů pro zkoušky k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby.

Termíny: 3. února
  3. března
  7. dubna
  5. května
  8. září
  6. října
  3. listopadu
  1. prosince
  8. prosince (mimořádný veřejný termín)
  5. ledna 2022 (pouze opravné zkoušky)
 

Zkoušky pro získání průkazu způsobilosti k vedení plavidla, které není malým plavidlem, pomocí radaru

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Děčín, praktická zkouška na lodi

Zahájení zkoušky: 8:00 hod ve zkouškové místnosti

Maximální kapacita jednotlivých termínů zkoušek je 15 žadatelů.

Termíny: 17. února
  17. března
  21. dubna
  19. května
  23. června
  22. září
  20. října
  16. listopadu
  15. prosince

Otevření zkoušky je podmíněno minimálním počtem žadatelů 5.

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN

Místo konání zkoušky: Státní plavební správa, pobočka Děčín – zkušební místnost, zahájení v 8:00 hod.

Základní kurz, kombinovaný kurz, tanková plavidla N)

Termíny: 15. ledna
  12. února
  12. března
  16. dubna
  14. května
  11. června
  17. září
  15. října
  12. listopadu
  10. prosince

Nadstavbový kurz – tanková plavidla G a C

Termíny: 12. března
  11. června
  15. října

Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Maximální počet uchazečů na termín je 20 osob. Bližší informace o kurzech a termínech kurzů získáte na www.dgsa.czwww.dekra.cz. Uchazeči se sami hlásí u vybrané organizace na požadovaný termín. V rámci vyhlášených termínů lze absolvovat také školení na obnovu již vydaných platných průkazů, a to v období jednoho roku před ukončením jejich platnosti.

 

Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, Přerov

Zkoušky způsobilosti vůdců plavidel, která nejsou malými

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Přerov – zasedací místnost

Zahájení zkoušky: 8:00 hod ve zkouškové místnosti

Termíny: 2. února
  15. dubna
  20. května
  5. října
  2. prosince (mimořádný veřejný termín)
  14. prosince (mimořádný veřejný termín)
  6. ledna 2022 (pouze opravné zkoušky)

Zkoušky způsobilosti členů posádek plavidel, která nejsou malými, a zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Přerov – zasedací místnost

Zahájení zkoušky: 9:00 hod ve zkouškové místnosti

Termíny: 21. ledna
  16. března
  13. května
  21. září
  25. listopadu

Platí do: 31. 12. 2021

(č. j. 1239/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět