Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 58/2020

ze dne 2. 12. 2020

vypouštění zdrže jezu Sudoměřice na významném vodním toku Radějovka

Státní plavební správa na základě sdělení Povodí Moravy, s. p. oznamuje, že

ve dnech od 02. 12. 2020 do 31. 03. 2021

bude zahájeno vypouštění zdrže jezu Sudoměřice na významném vodním toku Radějovka, jeho postupným vyhrazením v souladu s platným Manipulačním řádem (kapitola C.7). Jez se nachází v k. km.0,903 významný vodní tok Radějovka – dotčený vypuštěný úsek vodní cesty je od zmíněného jezu po k. km.5,8 plavební komoru Petrov.

Vypuštění je úplné – jsou zde pouze průtoky Radějovky a Sudoměřického potoka, které jsou v zimním období téměř nulové. Jez bude vyhrazen do 31. 03. 2021 a následně bude provedeno napuštění zdrže z průtoků v řece Radějovce zpět na plavební hladinu, opět v souladu s platným Manipulačním řádem.

Platí do: 31. 03. 2021

(č. j. 3808/PR/20)

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět