Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 62/2020

ze dne 18. 12. 2020

o omezení hotovostních plateb na pokladnách Státní plavební správy dne 30. 12. 2020 na všech pobočkách

platnost ukončena dne 31. 12. 2020

Státní plavební správa oznamuje, že dne 30. 12. 2020 nebude možné z technických důvodů po celou dobu úředních hodin přijímat hotovost

na všech pokladnách poboček Státní plavební správy.

Správní poplatky bude možné zaplatit na pobočkách pouze prostřednictvím platebního terminálu platební kartou nebo v podobě kolkových známek. Opatření je vyvoláno omezením provozní doby České národní banky.

 

Platí do: 31. 12. 2020

(č. j. 1383/Ř/20)

 

Mgr. Klára Němcová v. r.

Vedoucí služebního úřadu – ředitelka Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět