Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 1/2021

ze dne 4. 1. 2021

o zrušení termínů zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel do odvolání

Státní plavební správa na základě usnesení vlády č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a v návaznosti na usnesení vlády č. 1375 o přijetí krizového opatření o zákazu volného pohybu osob a usnesení vlády č. 1379 o přijetí krizového opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, tato všechna usnesení ze dne 23. prosince 2020, ruší termíny zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel, a to do odvolání.

Touto informací se ruší Informace č. 46/2020 ze dne 31. 8. 2020.

Platí do: odvolání

(č. j. 2/Ř/21)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět