Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 4/2021

ze dne 22. 1. 2021

o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2021

Technické prohlídky malých plavidel v roce 2021 budou za dále uvedených podmínek prováděny

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému "On line objednávání na technické prohlídky“.

 

V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky přihlásí telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení na konkrétní termín je nezbytné sdělit typ plavidla, vybranou lokalitu a místo, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

On line objednávání na technické prohlídky.

 Pro provedení vlastní technické prohlídky musí žadatel
    1. vyplněnou žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na odkazu http://plavebniurad.cz/dok-pl/formulare),

    2.  vydané lodní osvědčení, (u pravidelné technické prohlídky),

    3.  doklady nutné k provedení vstupní technické prohlídky plavidla před zápisem plavidla do plavebního rejstříku viz http://plavebniurad.cz/dok-pl,

    4.  platná osvědčení určených technických zařízení elektrických, plynových, tlakových a zvedacích, pokud jsou taková zařízení instalovaná na plavidle. Příslušná osvědčení UTZ vystavují inspektoři uvedení v seznamu zveřejněném Státní plavební správou, viz http://plavebniurad.cz/dok-os/inspektor-utz/seznam-inspektoru-utz.

V rámci jednoho termínu, resp. dne, je stanoven maximální počet technických prohlídek. Orientační čas provedení prohlídky bude stanoven  technikem a sdělen žadateli u nově zapisovaných plavidel do rejstříku malých plavidel telefonicky nebo emailem, u plavidel objednaných pomocí on line objednání na technickou prohlídku SMS zprávou na udané telefonní číslo.

 V zájmu hospodárnosti a efektivity budou technické prohlídky prováděny přednostně na místech určených pro shromažďování malých plavidel uvedených v přiloženém seznamu. Mimo tato místa budou prohlídky prováděny jen

  1. v případě současné prohlídky nejméně tří plavidel, pokud tím nebude narušen časový plán technických prohlídek v dané lokalitě,
  2. v dalších odůvodněných případech, např. prohlídky obtížně přepravitelných plavidel a plavidel ve stavbě.

 Ze stejných důvodů si Státní plavební správa vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín výjezdu v případě, že budou přihlášena méně jak 3 plavidla.

 Plán výjezdů:

 Termín  Hodina  Lokalita
16.03 09:00 – 13:00 Brná
18.03. 09:00 – 12:00 Lovosice
23.03. 09:00 – 14:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
25.03. 10:00 – 12:00 Nechranice
30.03. 09:00 – 12:00 Roudnice nad Labem
01.04. 09:00 – 12:00 Staré Splavy, Doksy
06.04. 09:00 – 12:00 Litoměřice
08.04. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
13.04. 10:00 – 12:00 Jesenice
20.04. 10:00 – 12:00 Liberec
22.04. 10:00 – 12:00 Barbora
27.04. 10:00 – 12:00 Rozkoš
29.04. 09:00 – 12:00 Brná 
04.05. 09:00 – 12:00 Lovosice
06.05. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
11.05. 10:00 – 12:00 Nechranice
13.05. 09:00 – 12:00 Roudnice nad Labem
18.05. 09:00 – 12:00 Staré Splavy, Doksy
20.05. 09:00 – 11:00 Brná
25.05. 09:00 – 13:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
27.05. 10:00 – 12:00 Štětí
01.06. 10:00 – 12:00 Příšovice
03.06. 09:00 – 12:00 Brná 
08.06. 10:00 – 12:00 Liberec
10.06. 10:00 – 12:00 Rozkoš
15.06. 09:00 – 12:00 Litoměřice
17.06. 10:00 – 12:00 Barbora
22.06. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
24.06. 12:00 – 18:00 Jesenice
25.06. 09:00 – 12:00 Jesenice
29.06. 09:00 – 12:00 Staré Splavy, Doksy
01.07. 09:00 – 12:00 Lovosice
09.07. 12:00 – 18:00 Rozkoš
10.07. 09:00 – 14:00 Rozkoš
13.07. 09:00 – 12:00 Brná
15.07. 09:00 – 13:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
20.07. 09:00 – 12:00 Roudnice nad Labem
22.07. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
27.07. 10:00 – 12:00 Nechranice
29.07. 10:00 – 12:00 Liberec
03.08. 10:00 – 12:00 Barbora
05.08. 09:00 – 12:00 Litoměřice
10.08. 09:00 – 12:00 Staré Splavy, Doksy
13.08. 10:00 – 18:00 Rozkoš
14.08. 09:00 – 14:00 Rozkoš
17.08. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
19.08. 10:00 – 12:00 Jesenice
24.08. 09:00 – 12:00 Brná
26.08. 10:00 – 12:00 Roudnice nad Labem
31.08. 10:00 – 12:00 Nechranice
02.09. 10:00 – 12:00 Liberec
07.09. 09:00 – 12:00 Lovosice
09.09. 09:00 – 13:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
14.09. 10:00 – 12:00 Staré Splavy, Doksy
16.09. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
21.09. 09:00 – 12:00 Brná
23.09. 10:00 – 12:00 Štětí
30.09. 10:00 – 12:00 Příšovice
05.10 10:00 – 12:00 Jesenice
07.10. 10:00 – 12:00 Litoměřice
12.10. 10:00 – 12:00 Staré Splavy, Doksy
19.10. 10:00 – 12:00 Barbora
21.10. 10:00 – 12:00 Roudnice nad Labem
26.10 10:00 – 12:00 Brná


Legenda k vybraným lokalitám:

Barbora – areál TJ vodní sporty Duchcov, oddílu jachtingu

Brná – areál Klubu vodních motoristů Brná nebo

areál jachetního oddílu TJ Chemička Ústí nad Labem

Církvice – areál Severočeského námořního jachtingu Ústí nad Labem

Doksy – areál Yacht clubu Doksy

Hradec Králové – areál Klubu vodního lyžování Předměřice

Jesenice – areál SK DELFÍN, Sportovního klubu Jesenice Cheb nebo Jachtklubu Cheb

Liberec – letiště Letecké záchranné služby v Liberec-Ostašov

Litoměřice – areál TJ Slavoj Litoměřice, jachetního oddílu

Lovosice – areál Asociace sportovních klubů Lovosice, jachetního klubu

Nechranice – Vikletice, u vjezdu do areálu Vodní záchranné služby ČČK Nechranice

Píšťany – parkoviště Mezinárodního veřejného přístavu Píšťany

Příšovice – areál Jachetního klubu Příšovice

Roudnice nad Labem – areál YCR – Jachtingu Roudnice nad Labem

Rozkoš – areál TJ Slávia-jachting Česká Skalice

Staré Splavy – areál TJ Staré Splavy, jachetního oddílu

Štětí – areál SK Štětí, yachtclubu

Velké Žernoseky – areál Klubu vodních motoristů Děčín

Informace je možno získat, žádat a upřesňovat na adrese SPS, pobočka Děčín, na:

 telefonu  412 557 404, 405, 429
 e-mailu  pobockadecin@plavebniurad.cz
 na internetových stránkách  https://www.plavebniurad.cz
 ve dnech provádění technických prohlídek mobilní telefon na technika 606 690 015 nebo 724 953 628


Platí do: 31. 12. 2021

(č. j. 83/DC/21)

Ing. Martin Klein v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět