Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 5/2021

ze dne 27. 1. 2021

o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2021

Technické prohlídky malých plavidel v roce 2021 budou za dále uvedených podmínek prováděny

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel v sídle pobočky Praha se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „on‑line objednávání na technické prohlídky“ na webových stránkách Státní plavební správy.

V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky v sídle pobočky Praha přihlásí telefonicky, popř. e-mailem. Pro přihlášení nově zapisovaného plavidla na konkrétní termín prohlídky je nezbytné sdělit druh a typ plavidla, zda půjde o prohlídku na souši nebo na vodě (přístav Praha-Holešovice), jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel mimo sídlo pobočky Praha se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „on-line objednávání na technické prohlídky“ na webových stránkách Státní plavební správy. V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky mimo sídlo pobočky Praha přihlásí telefonicky, popř. e‑mailem. Pro přihlášení nově zapisovaného plavidla na konkrétní termín prohlídky je nezbytné sdělit druh a typ plavidla, vybranou lokalitu a místo, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

On-line objednávání na technické prohlídky:

 

Pro provedení vlastní technické prohlídky musí žadatel:

V rámci jednoho termínu, resp. dne, je stanoven maximální počet technických prohlídek.

V případě prohlídek v sídle pobočky Praha si žadatel evidovaného plavidla čas prohlídky vybírá z nabídky on-line objednávkového systému. V případě plavidel nově zapisovaných do rejstříku malých plavidel čas prohlídky bude určen při objednání.

V případě prohlídek mimo sídlo pobočky Praha, bude orientační čas provedení prohlídky stanoven technikem a sdělen žadateli o technickou prohlídku SMS zprávou na udané telefonní číslo.

V zájmu hospodárnosti a efektivity budou technické prohlídky prováděny na místech určených pro shromažďování malých plavidel uvedených v přiloženém seznamu. Mimo tato místa budou prohlídky prováděny jen

  1. na přehradních zdržích Slapy, Orlík a Lipno,
  2. u služebních plavidel složek integrovaného záchranného systému,
  3. na vodních plochách, kde jsou plavidla trvale provozována (plovoucí garáže, lyžařské dráhy apod.),
  4. v případě současné prohlídky nejméně pěti plavidel, pokud tím nebude narušen časový plán technických prohlídek v dané lokalitě,
  5. v dalších odůvodněných případech, např. prohlídky obtížně přepravitelných plavidel a plavidel ve stavbě.
    Ze stejných důvodů si Státní plavební správa vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín výjezdu v případě, že bude přihlášeno méně jak pět plavidel.

Plán výjezdů:

Termín Orientační čas Lokalita
04.03.2021 08:30–17:00 Praha pravý břeh Vltavy
04.03.2021 08:30–10:30 Praha, plavební komora Modřany
09.03.2021 08:30–17:00 Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
12.03.2021 10:00–18:00 For Boat, Praha-Letňany – pouze vystavovatelé
16.03.2021 08:30–17:00 Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
18.03.2021 08:30–17:00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
23.03.2021 08:30–10:30 Praha, plavební komora Modřany
23.03.2021 08:30–17:00 Praha levý břeh Vltavy
25.03.2021 08:30–17:00 Pardubický kraj
30.03.2021 08:30–17:00 Příbramsko
07.04.2021 08:30–17:00 Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
08.04.2021 14:00–17:00 Praha, plavební komora Modřany
08.04.2021 08:30–17:00 Praha pravý břeh Vltavy
08.04.2020 08:30–17:00 Davle, Štěchovice, Třebenice
13.04.2021 08:30–-17:00 Benešovsko
13.04.2021 09:30–12:00 Týn nad Vltavou
13.04.2020 14:00–17:00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
14.04.2020 07:30–14:30 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
20.04.2021 09:00–17:00 Plzeň, VD Hracholusky
21.04.2021 11:00–17:00 VD Lipno II
22.04.2021 08:30–16:00 VD Lipno I
27.04.2021 08:30–17:00 Praha levý břeh Vltavy
29.04.2021 08:30–17:00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
05.05.2021 09:00–17:00 VD Slapy I–III
06.05.2021 09:00–17:00 VD Slapy IV–VI
10.05.2021 14:00–18:00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
11.05.2021 07:30–14:30 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
11.05.2021 08:30–17:00 Příbramsko
12.05.2021 09:30–17:00 VD Orlík I–II
13.05.2021 08:00–17:00 VD Orlík III–IV
18.05.2021 09:00–17:00 Plzeň, VD Hracholusky
19.05.2021 11:00–17:00 VD Lipno II
20.05.2021 08:00–16:00 VD Lipno I
20.05.2021 08:30–17:00 Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
25.05.2021 08:30–10:30 Praha, plavební komora Modřany
25.05.2021 08:30–17:00 Praha pravý břeh Vltavy
26.05.2021 09:00–17:00 VD Slapy I–III
27.05.2021 09:00–17:00 VD Slapy IV–VI
01.06.2021 09:00–17:00 Pardubický kraj
02.06.2021 09:30–17:00 VD Orlík I–II
03.06.2021 08:00–17:00 VD Orlík III–IV
08.06.2021 09:00–17:00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
09.06.2021 09:00–17:00 VD Slapy I–III
10.06.2021 09:00–17:00 VD Slapy IV–VI
15.06.2021 08:30–17:00 Praha levý břeh Vltavy
16.06.2021 09:30–17:00 VD Orlík I–II
17.06.2021 08:00–17:00 VD Orlík III–IV
22.06.2021 08:30–17:00 Davle, Štěchovice, Třebenice
23.06.2021 09:30–12:00 Týn nad Vltavou
23.06.2021 14:00–17:00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
24.06.2021 07:30–14:30 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
29.06.2021 09:00–17:00 Pardubický kraj
30.06.2021 09:00–17:00 VD Slapy I–III
01.07.2021 09:00–17:00 VD Slapy IV–VI
08.07.2021 11:00–17:00 VD Lipno II
09.07.2021 08:00–17:00 VD Lipno I
13.07.2021 14:00–17:00 Praha, plavební komora Modřany
13.07.2021 08:30–17:00 Praha pravý břeh Vltavy
14.07.2021 09:30–17:00 VD Orlík I–II
15.07.2021 08:00 –17:00 VD Orlík III–IV
21.07.2021 09:00–17:00 VD Slapy I–III
22.07.2021 09:00–17:00 VD Slapy IV–VI
27.07.2021 08:30–17:00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
28.07.2021 09:30–17:00 VD Orlík I–II
29.07.2021 08:00–17:00 VD Orlík III–IV
04.08.2021 14:00–17:00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
05.08.2021 07:30–14:30 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
11.08.2021 09:00–17:00 VD Slapy I–III
12.08.2021 09:00–17:00 VD Slapy IV–VI
18.08.2021 09:30–17:00 VD Orlík I–II
19.08.2021 08:00–17:00 VD Orlík III–IV
25.08.2021 11:00–17:00 VD Lipno II
26.08.2021 08:00–16:00 VD Lipno I
31.08.2021 08:30–10:30 Praha, plavební komora Modřany
31.08.2021 08:30–17:00 Praha levý břeh Vltavy
01.09.2021 09:00–17:00 VD Slapy I–III
02.09.2021 09.00–17:00 VD Slapy IV–VI
07.09.2021 09.00–17:00 Příbramsko
08.09.2021 09.30–17:00 VD Orlík I–II
09.09.2021 08.00–17:00 VD Orlík III–IV
14.09.2021 09.00–17:00 Plzeň, VD Hracholusky
14.09.2021 09.30–17:00 VD Slapy I–III
21.09.2021 08:30–17:00 Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
23.09.2021 09:30–17:00 VD Orlík I–II
30.09.2021 08:30–17:00 Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
05.10.2021 08:30–17:00 Praha pravý břeh Vltavy+ plavební komora Modřany

* Pokud to provozní podmínky dovolí a po dohodě s technikem na místě, může být technická prohlídka nejméně 5 plavidel, která jsou pro své rozměry a hmotnost obtížně transportovatelná, provedena i na jiném místě v nejbližším okolí Českých Budějovic.

Praha plavební komora Praha-Modřany
plavební komora Modřany
Praha pravý břeh Vltavy
přístavy Praha-Libeň, Praha-Podolí, atd.
Praha levý břeh Vltavy
přístav Praha-Smíchov, Praha-Chuchle, Praha-Lahovice, Praha-Radotín, atd.
Benešovsko
Domašín GPS: 49°42'54.947"N, 14°50'11.862"E
Netvořice – Yacht servis Jelínek GPS: 49°49'5.602"N, 14°31'37.090"E
Želivka – Budeč GPS: 49°39'59.104"N, 15°12'49.921"E
Želivka – Hráz GPS: 49°43'10.681"N, 15°5'13.854"E
Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
Mělník – ulice Loděnická (u 2 přístavního bazénu), Loděnice GPS 50°22'8.638"N, 14°27'36.891"E
Neratovice – ulice Přístavní (u železničního mostu a Kostomlatských sadů) GPS 50°15'45.331"N, 14°31'34.466"E
Brandýs nad Labem – ulice U Přístavu (vhodné pro větší lodě) a Klub vodních motoristů KOTVA GPS 50°11'28.030"N, 14°40'4.532"E
Čelákovice – areál 1. Čelákovický klub vodních sportů, GPS: 50°10'4.689"N, 14°45'25.662"E
Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
Kralupy nad Vltavou – Ardea (Čechie) GPS: 50°15'14.170"N, 14°18'17.744"E
Kralupy nad Vltavou – Klub vodních sportů (u mostu) GPS: 50°14'38.771"N, 14°19'0.413"E
Kralupy nad Vltavou – ulice U Dýhárny (opravna lodí Paleček), Loděnice GPS 50°14'26.855"N, 14°19'51.124"E
Nelahozeves – Marina Vltava (na vodě)
Staré Ouholice – loděnice Vltava GPS 50°17'14.615"N, 14°19'43.498"E
Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
Davle – ulice Nábřežní (u Davle Marine)
Štěchovice – ulice Vltavská GPS 49°51'7.250"N, 14°24'26.601"E
Třebenice – pozemky pro zimní stání plavidel GPS 49°49'28.506"N, 14°26'24.443"E
Slapy n/Vl – areál prodejce plavidel Jan Vebr GPS 49°49'3.799"N, 14°23'25.383"E
Slapy n/Vl – areál prodejce plavidel Schön Boat GPS 49°48'47.039"N, 14°23'46.133"E
Příbramsko
Příbram – parkoviště u stadionu v ulici Ke Stadionu GPS 49°40'41.037"N, 13°58'39.474"E
Solenice – Zavadilka, dolní voda VD Orlík GPS 49°36'45.760"N, 14°11'21.553"E
Pardubický kraj
Týnec nad Labem – Marina Týnec nad Labem GPS 50°2'13.756"N, 15°21'7.109"E
Pardubice areál firmy Ready Line GPS: 50°3'30.262"N, 15°46'21.084"E
Pardubice – ulice u Povodí Labe (kolmá na ul. Kunětickou), která vede k Lanovému centru a koupališti Cihelna GPS 50°2'47.152"N, 15°46'33.613"E
Nymburk, Poděbrady, Kolín
Nymburk – přístav, ulice U Cukrovaru a Nad elektrárnou (u mostu přes Mrlinu, u vodní elektrárny) GPS 50°11'10.581"N, 15°2'55.247"E
Poděbrady – parkoviště u jezera, ulice Bílkova GPS 50°8'17.964"N, 15°6'45.209"E
Kolín – u vjezdu do přístavu, poblíž nového mostu, ulice Starokolínská GPS 50°1'36.391"N, 15°12'47.300"E
Plzeň, VD Hracholusky
Plzeň – parkoviště areálu Borská přehrada (u Škodalandu) GPS 49°42'55.445"N, 13°21'21.724"E
Přehrada Hracholusky – Areál kempu Keramika u Vodní záchranné služby (na vodě)
Parkoviště přehrada Hracholusky GPS 49.7892714N, 13.1686444E
Hluboká nad Vltavou
Přístav – Služebna Státní plavební správy GPS 49°2'56.291"N, 14°26'35.219"E
Týn nad Vltavou
Týn nad Vltavou – přístav, vjezd z ulice Písecká vedle zahrádkářské kolonie GPS 49°13'28.995"N, 14°24'42.321"E
Týn nad Vltavou  – přístaviště, pravý břeh, u silničního mostu, GPS 49.2220850N, 14.4201203E

 Legenda k vybraným lokalitám na vodních nádržích Lipno, Orlík a Slapy:

Vodní dílo Lipno I (ř. km 330–345)
Lipno n. Vltavou, Frymburk, Lojzovy paseky Hrdoňov, Kovářov
Vodní dílo Lipno II (ř. km 345–360)
Dolní Vltavice, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Pernek
Vodní dílo Orlík I (ř. km 145,5–149)
Popelíky, Spálenka, Salaš, Loužek, Lavičky, Klučenická zátoka, Trhovky
Vodní dílo Orlík II (ř. km 149–157)
Luh, Podskalí, Písecká zátoka, Radava, Voltýřovská zátoka, Pukňov, Barrandovská zátoka, Chrást, Velký Vír
Vodní dílo Orlík III (ř. km 157–172)
Orlík, Kostelecká zátoka, Ochoz, Peklo, Zbonín, Sobědražská zátoka, Otava, Zvíkov
Vodní dílo Orlík IV (ř. km 172–194)
Kučeř, Hrejkovická zátoka, Červená, Podolsko, Temešvár, Chřešťovice, Olešná, Písecká Smoleč, Albrechtice
Vodní dílo Slapy I (ř. km 92,5–95)
Slapy-hráz, Rovínek, Sv. Ján, Cihelna, Lahoz, Babor
Vodní dílo Slapy II (ř. km 95–100)
Sladovařská zátoka, Modrá loděnice, Měřín, Jablonecká zátoka, Čím, hotel Laguna
Vodní dílo Slapy III (ř. km 100–104)
Nebřich, hotel Hladina, Chlumecká zátoka, Stará Živohošť, U kozla, Nová Živohošť
Vodní dílo Slapy IV (ř. km 104–111)
Mastník, Musík, Kobylníky, Sejce – Častoboř, Čelina
Vodní dílo Slapy V (ř. km 111–119)
Milovice, Oboz, Cholín, Hubenov
Vodní dílo Slapy VI (ř. km 119–134)
Županovice, Zvírotice, Zrůbek, Velká, Hříměždice, Bučily, Kamýk nad Vltavou pod komorou

 

Informace je možno získat, žádat a upřesňovat na adrese SPS – pobočka Praha a na:

telefonu 234 637 440–449
e-mailu pobockapraha@plavebniurad.cz
na internetových stránkách https://plavebniurad.cz
ve dnech provádění technických prohlídek mobilní telefon na technika 606 770 892 nebo 606 770 893

 

Platí do: 31.12.2021

(čj.: 375/PH/21)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět