Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 8/2021

ze dne 3. 2. 2021

o rádiovém vysílání plavebních informací, informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách a poslechové pohotovosti pobřežních stanic

Ve smyslu vyhlášky MDS č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách, vysílá Státní plavební správa (SPS) na kanálu č. 80 (157,025 MHz / 161,625 MHz) pravidelné rádiové hlášení, za účelem podávání plavebních informací.

Vysílání obsahuje údaje o vodních stavech na důležitých vodočtech a průtocích v jejich profilech na labsko-vltavské vodní cestě, o případném zastavení nebo omezení plavebního provozu, o údržbě vodní cesty a staveb na ní, o změnách v osazení plavebních znaků, o povolených zvláštních přepravách, o přepravách nebezpečných nákladů, o povolených veřejných akcích na labsko-vltavské vodní cestě apod.

Relace plavebních informací se vysílá každý den v 09:30 hodin, v 10:00 hodin a dále pak každou sudou hodinu. Poslední relace se vysílá v 18:00 hodin.

Ve smyslu vyhlášky č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách (RIS), pobřežní rádiová stanice s volací značkou Děčín SPS, zaznamenává informace o poloze a pohybu plavidel, kterými jsou:

dále pak:

Poslechová pohotovost RIS: pobřežní rádiová stanice Děčín SPS: pondělí až neděle, včetně st. svátků, v době od 07:00 hodin do 12:30 hodin a v době od 13:00 hodin do 19:00 hodin.

Rádiový operátor, který dává hlášení středisku RIS, vyčká potvrzení přijetí zprávy střediskem.

Mimo uvedenou dobu je v provozu záznamové zařízení. Rádiové hlášení na kanálu 80 se zaznamená, přestože se pobřežní stanice Děčín SPS volací značkou nepředstaví a přijatou zprávu nepotvrdí. Další kontakty na středisko RIS jsou umístěny na internetové adrese www.lavdis.cz.

Poslechová pohotovost pobřežních stanic ve veřejných přístavech:

Poslechová pohotovost pobřežních stanic veřejných přístavů, ve smyslu § 9 vyhlášky č. 138/2000 Sb., má odpovídat provozním hodinám přístavů a zveřejňuje se prostřednictvím SPS. Úpravu poslechové pohotovosti lze uplatnit u ředitelství SPS nebo prostřednictvím její poboček v Praze a v Děčíně.

Poslechová pohotovost pobřežních stanic plavebních komor:

Poslechová pohotovost plavebních komor je udržována po dobu provozních hodin zveřejněných prostřednictvím SPS.

Tato informace ruší informaci č. 16/2015 ze dne 20. května 2015 (č. j. 392/Ř/15).

Platí do: odvolání

(č. j. 142/Ř/21)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět