Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 9/2021

ze dne 11. 2. 2021

o možných výpadcích radiového převaděčového systému na stanici Buková hora ve dnech 15. a 17. února 2021

platnost ukončena dne 18. 2. 2021

Státní plavební správa – pobočka Děčín, na základě oznámení Ředitelství vodních cest ČR ze dne 11. 2. 2021 o nutnosti provést instalaci nových modulů radiového systému na stanici Buková hora, oznamuje, že v uvedených dnech může docházet k výpadkům ve vysílání či na příjmu radiostanice Děčín SPS Státní plavební správy – pobočky Děčín na kanále č. 80 (157,025 MHz / 161,625 MHz).

Pro kontaktování Střediska RIS je možno využít telefonní číslo +420 840 111 254 nebo e-mail: ris@lavdis.cz.

Další kontakty lze získat také na stránkách úřadu https://plavebniurad.cz/organizace – Říční informační služby – středisko RIS.

Platí do: 18. 2. 2021

(č. j. 297/DC/21)

Ing. Martin Klein v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět