Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 11/2021

ze dne 15. 2. 2021

o úpravě provozu Státní plavební správy od 15. 2. 2021

zrušeno dne 24. 2. 2021
Informací Státní plavební správy č. 14/2021

Státní plavební správa v souvislosti s přijatým usnesením vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 o vyhlášení nouzového stavu v České republice z důvodu ohrožení zdraví s prokázáním výskytu SARS Cov-2 v návaznosti na usnesení vlády ze dne
14. února 2021 č. 128 o přijetí krizového opatření v souvislosti s opatřeními proti zábraně šíření onemocnění SARS Cov-2 se vrací k obvyklým úředním hodinám na svých pobočkách Praha, Děčín a Přerov:

  • Pondělí: 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 -17:00 hod.
  • Středa: 8:00 – 12:00 hod. a 13:00- 17:00 hod.

Nadále však všechny upozorňujeme:

  • v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR se zakazuje pohyb a pobyt ve všech budovách Státní plavební správy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
  • příjem podání od veřejnosti je doporučen elektronickou formou. Listinná podání jsou umožněna pouze prostřednictvím podatelny na jednotlivých pobočkách, a to v úřední hodiny v pondělí a středu, od 8:00 – 12:00 hod. a  od 13:00 – 17:00 hod.,
  • platby upřednostňujeme bezhotovostně nebo ve formě kolkové známky,
  • v souladu s pokyny uvedenými na webových stánkách je možné přihlásit se na zkoušky způsobilosti vůdců malých plavidel; termíny zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel na jednotlivých pobočkách naleznete v Informaci č. 59/2020,
  • v souladu s pokyny uvedenými na webových stánkách probíhají technické prohlídky malých a rekreačních plavidel pouze na objednání: viz Informace č. 48/2020.

Státní plavební správa nadále žádá veřejnost, aby upřednostnila písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Při umožnění osobního kontaktu je veřejnost povinna dbát všech mimořádných opatření k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a šíření nemoci SARS cov-2 vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví.

Tato Informace ruší Informaci č. 52/2020 ze dne 22. října 2020 (č. j. 1123/Ř/20).

Platí do: 28. února 2021

(č. j. 218/Ř/21)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu – ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět