Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 14/2021

ze dne 24. 2. 2021

o úpravě provozu Státní plavební správy od 25. 2. 2021

Státní plavební správa v souvislosti s přijatým usnesením vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 o vyhlášení nouzového stavu v České republice z důvodu ohrožení zdraví s prokázáním výskytu SARS Cov-2 v návaznosti na usnesení vlády ze dne
14. února 2021 č. 128 o přijetí krizového opatření v souvislosti s opatřeními proti zábraně šíření onemocnění SARS Cov-2 se vrací k obvyklým úředním hodinám na svých pobočkách Praha, Děčín a Přerov:

Nadále však všechny upozorňujeme:

Státní plavební správa nadále žádá veřejnost, aby upřednostnila písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Při umožnění osobního kontaktu je veřejnost povinna dbát všech mimořádných opatření k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a šíření nemoci SARS Cov-2 vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví.

 

Tato Informace ruší Informaci č. 11/2021 ze dne 15. února 2021 (č. j. 218/Ř/21).

Platí do: odvolání

(č. j. 240/Ř/21)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu – ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět