Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 16/2021

ze dne 3. 3. 2021

o omezení hotovostních plateb na pokladnách Státní plavební správy od 8. 3. 2021 do 28. 3. 2021 na všech pobočkách

platnost ukončena dne 28. 3. 2021

Státní plavební správa oznamuje, že od 8. 3. 2021 do 28. 3. 2021 nebude možné z důvodů hygienických opatření Státní plavební správy po celou dobu úředních hodin přijímat hotovost

na všech pokladnách poboček Státní plavební správy.

Správní poplatky bude možné zaplatit na pobočkách pouze prostřednictvím platebního terminálu platební kartou nebo v podobě kolkových známek. Opatření je vyvoláno přijatými hygienickými opatřeními Státní plavební správy.

Platí do: 28. 3. 2021

(č. j. 272/Ř/21)

Mgr. Klára Němcová v. r.

Vedoucí služebního úřadu – ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět