Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 17/2021

ze dne 23. 3. 2021

o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě

Provozní doba na plavebních komorách labské vodní cesty

Provozní dobou se rozumí, že poslední cyklus proplavení plavební komorou bude zahájen tak, aby mohl být dokončen v rámci stanovené provozní doby. Např. při délce proplavovacího cyklu 20 minut bude poslední plavidlo vpuštěno do plavební komory nejpozději 20 minut před koncem provozní doby.

 

Požadavek na mimořádné proplavení plavebními komorami Pardubice a Srnojedy mimo stanovenou provozní dobu je nutno projednat tři dny předem s Provozním střediskem Pardubice, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Kunětická 135, 530 09 Pardubice, telefon 466 868 420, 466 868 421 nebo 602 495 462, případně projednat sezónní jízdní řád.

Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Týnce nad Labem po Lobkovice, je nutno projednat pracovní den předem s provozně-technickým úsekem Pardubice, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Teplého 2014, 530 02 Pardubice, telefon 466 864 411 nebo 606 061 511.

Požadavek na proplavení plavební komorou Obříství mimo stanovenou provozní dobu, je nutno projednat pracovní den předem s Provozním střediskem Roudnice nad Labem, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Nábřežní 305, 413 01 Roudnice nad Labem, telefon 416 805 530, 602 645 081 nebo 602 169 643.

Požadavek na proplavení plavebními komorami Dolních Beřkovic a Štětí-Račice mimo stanovenou provozní dobu, je nutno projednat pracovní den předem nejpozději do 15:00 hodin s Provozním střediskem Roudnice nad Labem, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Nábřežní 305, 413 01 Roudnice nad Labem, telefon 416 805 530, 602 645 081 nebo 602 169 643.

Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Roudnice nad Labem po Ústí nad Labem-Střekov, je nutno projednat pracovní den předem nejpozději do 15:00 hodin s Provozním střediskem Ústí nad Labem, Litoměřická 897, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, telefon 475 259 776, 602 654 147 nebo 602 114 048.

Proplavení plavidel mimo pracovní dobu je třeba potvrdit alespoň 30 minut předem na příslušné plavební komoře.

Kontakty na plavební komory:

Pardubice telefon 721 379 665
Srnojedy telefon 721 963 731
Týnec nad Labem telefon 721 379 664
Veletov telefon 721 960 127
Kolín telefon 721 379 679
Klavary telefon 721 960 104
Velký Osek telefon 723 380 225
Poděbrady telefon 602 129 959
Nymburk telefon 721 379 620
Kostomlátky telefon 721 960 129
Hradištko telefon 721 410 886
Lysá nad Labem telefon 721 379 662
Čelákovice telefon 721 963 727
Brandýs nad Labem telefon 721 379 617
Kostelec nad Labem telefon 721 379 723
Lobkovice telefon 721 410 975
Obříství telefon 721 777 506
Dolní Beřkovice telefon 771 128 683
Štětí-Račice telefon 416 812 463
Roudnice nad Labem telefon 416 837 429, 771 128 689
České Kopisty telefon 416 782 237
Lovosice telefon 416 532 333
Ústí nad Labem-Střekov telefon 475 530 874

Provozní doba na vltavské vodní cestě od Českého Vrbného po Slapy

Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní cesty od Štěchovic po Hořín

Mimo provozní dobu, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně-provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si předem požádají o proplavení plavební komorou:

V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik, telefon 257 329 425 nebo 724 067 719.

Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu, se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik, telefon 257 329 425. Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.

Kontakty na plavební komory (objekty):

České Vrbné telefon 702 005 307,
Hluboká nad Vltavou telefon 601 346 462,
VD Hněvkovice telefon 601 090 287,
Jez Hněvkovice telefon 601 090 288,
Kořensko telefon 601 090 289,
Orlík telefon 318 694 113 nebo 724 730 829,
Kamýk nad Vltavou telefon 318 677 119,
Slapy telefon 606 656 432,
Štěchovice telefon 257 740 263,
Vrané nad Vltavou telefon 257 760 311,
Praha – Modřany telefon 241 773 082 nebo 724 170 454,
Praha – Smíchov telefon 251 510 546 nebo 724 107 077,
Praha – Mánes telefon 251 510 546 nebo 724 107 077,
Praha – Štvanice telefon 233 377 318 nebo 602 545 932,
Praha – Podbaba telefon 224 314 549 nebo 724 719 205,
Roztoky telefon 220 911 730 nebo 724 735 462,
Dolánky telefon 315 787 028 nebo 602 312 992,
Miřejovice telefon 315 785 172 nebo 724 736 671,
Hořín telefon 315 622 267 nebo 602 778 751.

Proplouvání plavidel plavebními komorami

Na proplouvání plavidel plavebními komorami se vztahují ustanovení § 82 až § 85 Pravidel plavebního provozu.

Tato Informace nabývá platnosti dne 1. dubna 2021.

Platí do: odvolání

(č. j. 332/Ř/21)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu – ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět