Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 19/2021

ze dne 30. 3. 2021

o zastavení provozu přístaviště Lannova loděnice

platnost ukončena dne 16. 4. 2021

Státní plavební správa oznamuje, že přístaviště Lannova loděnice v Českých Budějovicích (Vltava, ř. km 239,30) je v období od 1. dubna 2021 do 15. dubna 2021 mimo provoz z důvodu probíhající opravy pochozí plochy plovoucího zařízení.

Platí do: 16.04.2021

(čj.: 1499/PH/21)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět