Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 22/2021

ze dne 28. 4. 2021

o změně platnosti osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí ADN, kterým končí platnost mezi 1. březnem 2020 a 1. zářím 2021

Na základě mnohostranné dohody ze dne 11. listopadu 2020 jsou osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí (dále jenom osvědčení), která ztrácejí platnost mezi 1. březnem 2020 a 1. zářím 2021, platná do 30. září 2021. Toto opatření reaguje na problémy spojené s šířením a prevencí onemocnění Covid 19. Osvědčení se obnoví na dobu pěti let a budou vydána za následujících podmínek:

Je v zájmu držitelů osvědčení, aby nenechali žádost o prodloužení osvědčení na poslední chvíli a využili podle možností celého období k vyřízení této záležitosti.

Celý text dohody v češtině a v angličtině zde.

Platí do: 30. 9. 2021

(č. j. 488/Ř/21)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět