Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 23/2021

ze dne 28. 4. 2021

o provádění zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel v podmínkách omezení souvisejících s epidemií viru SARS CoV-2 ke dni 28. 4. 2021

Státní plavební správa vydává upravené pokyny ve věci organizace zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel ke dni 28. 4. 2021.

 1. Zkoušky způsobilosti vůdců malých plavidel (dále zkoušky způsobilosti) budou organizovány v předem vypsaných termínech v sídlech poboček Státní plavební správy a na služebně Státní plavební správy v Hluboké nad Vltavou s omezeným počtem uchazečů a za podmínek, které vyžaduje ochrana zdraví uchazečů i pracovníků úřadu.
 2. Pracovníci Státní plavební správy budou s předstihem každého přihlášeného uchazeče kontaktovat telefonicky nebo případně elektronicky, aby s ním byl domluven přesný čas konání zkoušky.
 3. Uchazeči přihlášení do termínů, které byly od začátku letošního roku z důvodu epidemie viru SARS CoV-2 zrušeny, budou postupně rovněž telefonicky nebo případně elektronicky kontaktováni, aby s nimi byl domluven mimořádný náhradní termín a přesný čas konání zkoušky.
 4. Žádost ke zkouškám způsobilosti je možno zaslat buď elektronicky pomocí aplikace na webových stránkách Státní plavební správy, předat osobně na pobočky Státní plavební správy nebo odeslat poštou na adresu podatelny poboček Státní plavební správy se všemi požadovanými náležitostmi včetně zaplacení správního poplatku formou přiložené kolkové známky. Správní poplatek lze uhradit formou kolkové známky nebo na místě pomocí platební karty (tato úhrada je možná pouze v úředních hodinách). Formulář žádosti je ke stažení zde, pokyny k vyplnění papírové žádosti naleznou žadatelé zde a výši správních poplatků je možné ověřit zde.
 5. Důrazně upozorňujeme žadatele, aby v žádném případě nepodávali více žádostí, s tím, že předpokládají přednostní umístění na termín zkoušky např. na jiné pobočce, pokud jejich původní žádost nebyla ještě vyřízena. Přesun termínu žadatele z pobočky na pobočku je možno provést na původní žádost, pokud o to osoba požádá. Nicméně na všech pobočkách budou postupně žadatelé kontaktováni tak, jak podali původní žádost, a termín zkoušky jim bude přidělen v rámci náhradních či řádných termínů vypsaných pobočkami Státní plavební správy.
 6. Před zkouškou vyčkají žadatelé před budovou, v níž se zkoušky konají, na vyzvání člena zkušební komise vcházejí do zkušebních prostor ke kontrole totožnosti.
 7. Každý žadatel musí mít nasazen respirátor FFP2 nebo obdobný prostředek naplňující požadavky ČSN EN 14683+AC.
 8. Každý žadatel si musí před vpuštěním do objektu pobočky Státní plavební správy pečlivě vydezinfikovat ruce připraveným dezinfekčním prostředkem.
 9. Kontrola totožnosti proběhne tak, že žadatel na vyzvání zkušebního komisaře odstraní na krátkou dobu z obličeje respirátor, aby mohl být porovnán vzhled žadatele s fotografií na dokladu totožnosti.
 10. Po kontrole totožnosti přidělí zkušební komisař žadateli zkušební terminál.
 11. Žadateli, který ukončil zkoušku úspěšně, bude průkaz na počkání vystaven, v případě zkoušek konaných mimo sídlo pobočky bude zaslán poštou.
 12. Po vyřízení všech formalit opouštějí žadatelé zkušební místnost i budovu jednotlivě, aniž by se zdržovali v jejích prostorách.

Státní plavební správa žádá všechny žadatele, aby výše uvedené pokyny respektovali v zájmu ochrany zdraví všech zúčastněných a nerušeného výkonu státní správy.

Tato Informace ruší Informaci č. 20/2021 ze dne 4. dubna 2021 (č. j. 361/Ř/21).

Platí do: odvolání

(č. j. 495/Ř/21)

v z. Mgr. Katarína Koleničková v. r.

vedoucí služebního úřadu – ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět