Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 25/2021

ze dne 17. 6. 2021

o osazení plavebního značení na nádrži vodního díla Slapy v době letních prázdnin

platnost ukončena dne 31. 8. 2021

Po zkušenostech z letní sezóny roku 2020, během které výrazně vzrostl počet osob využívajících hladinu vodního díla Slapy k různým způsobům rekreace, a během které zde také vzrostl počet plavebních nehod, dále pak s ohledem na předpokládaný snížený zájem o cestování do zahraničí a s ohledem na značné vytížení nádrže plavidly podléhajícími evidenci i mnoha dalšími neevidovanými plavidly (paddleboardy, kánoe a různé menší čluny), bylo nutné pro období letních prázdnin roku 2021 rozhodnout o umístění plavebního značení nařizujícího plavbu pouze ve výtlačném režimu na části tohoto vodního díla tak, aby se snížilo riziko vzniku kolize plavidel se strojním pohonem s ostatními účastníky plavebního provozu, využívajícími hladinu nádrže k rekreaci.

Ke snížení vzniku tohoto rizika je tedy v období od 01.07.2021 do 31.08.2021 v úseku od hráze vodního díla Slapy (ř. km 91,80) po ř. km 118,05 umístěno plavební značení, které nařizuje plavbu pouze ve výtlačném režimu, tedy plavbu takovou rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný.

Úprava plavebního značení je realizována následující kombinací signálních znaků:

Obrázek: Znak B.8

Obrázek: Znak C.4 – Plavba pouze ve výtlačném režimu

Ukončení úseků s úpravou plavebního provozu je vyznačeno signálním znakem E.11 – Konec omezení.

Dotčený úsek vodní cesty s nařízeným režimem plavby ve výtlaku byl zvolen též s ohledem na skutečnost, že je zde vedle značné koncentrace mnoha rekreačních aktivit také největší koncentrace plavidel podléhajících evidenci. Konkrétně 91 % plavidel podléhajících evidenci a kotvících na nádrži vodního díla Slapy má své trvalé stání v prostoru mezi hrází a říčním km.118,00, nacházejícím se v katastru obcí Županovice a Křepenice.

Platí do: 31.08.2021

(čj. 4839/PH/21)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět