Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 27/2021

ze dne 14. 7. 2021

o omezení hotovostních plateb na pokladně Státní plavební správy, pobočky Praha ve dnech  19. 7. 2021 a 26. 7. 2021

platnost ukončena dne 27. 7. 2021

Státní plavební správa oznamuje, že dne 19. 7. 2021 a 26. 7. 2021 nebude možné z provozních důvodů po celou dobu úředních hodin přijímat v pokladně na pobočce Praha hotovost.

Správní poplatky bude tedy možné uhradit na této pobočce v uvedené dva dny pouze prostřednictvím platebního terminálu platební kartou nebo v podobě kolkových známek.

Děkujeme za pochopení.

Platí do: 26. 7. 2021

(čj. 5957/PH/21)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět