Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 30/2021

ze dne 6. 9. 2021

o plavebně provozních podmínkách ve zdrži vodního díla JESENICE a ve zdrži vodního díla SKALKA

Státní plavební správa – pobočka Děčín upozorňuje, na základě oznámení správce vodní cesty, kterým je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, IČO 70889988 (dále jen správce vodní cesty) ze dne 30. 8. 2021, že dojde-li:

  1. ve zdrži vodního díla Jesenice k poklesu hladiny pod kótu 439,20 m n. m.,
  2. ve zdrži vodního díla Skalka k poklesu hladiny pod kótu 442,20 m n. m.,

nemůže správce vodní cesty garantovat bezpečné plavební podmínky na těchto vodních cestách a v některých místech se mohou objevovat mělčiny a nebezpečné překážky pro plavbu.

Platí do: odvolání

(č. j. 2731/DC/21)

Ing. Martin Klein v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět